BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uziębło Aldona
Tytuł
Błędy księgowe - korekty biegłego rewidenta oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe
Accounting Mistakes - Auditor's Corrections and their Influence on Financial Statements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 641-648, tab., wykr., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Biegli rewidenci, Księgi rachunkowe
Financial statements, Authorized auditors, Accounting books
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono najczęstsze błędy występujące w sprawozdaniu finansowym (w podziale na poszczególne składniki sprawozdania). Wskazano sposoby korygowania błędów przez biegłego rewidenta. Zaprezentowano wpływ tych korekt na poszczególne pozycje sprawozdań.

The article presents the most common mistakes appearing in financial statements (divided into particular statement's parts) and methods used by an auditor to make corrections. In the next part, the article presents the influence of these corrections on particular points of the statements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości -podobieństwa i różnice. Red. A. Jaruga. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76 poz. 694.
  4. Uziębło A.: Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro- i mezoekonomicznej. Uniwersytet Gdański, Sopot 2005, dysertacja doktorska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu