BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Piotr
Tytuł
Wykorzystanie rachunku kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstwa
Using Quality Costs Measurement in the Assessment of Company's Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 543-552, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Efektywność przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów
Quality, Enterprise effectiveness, Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono możliwości wykorzystania rachunku kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na istotę kosztów jakości i przesłanki ich pomiaru w przedsiębiorstwie oraz przedstawiono schemat postępowania w ocenie kosztów jakości. (abstrakt oryginalny)

The Article presents possibilities of using quality costs measurement in the assessment of company's efficiency. It has been pointed out on essence of quality costs and circumstances their measurement in the company and there has been presented procedures in the quality costs assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 2. Cholewicka-Goździk K.: Koszty jakości - instrument zarządzania. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1974, nr 4.
 3. Ciechan-Kujawa M.: Rachunek kosztów jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Gryna F.M., Koszty jakości po obu stronach bariery. "Problemy Jakości" 1978, nr 2.
 5. Jarugowa A.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 1986.
 6. Juran J.M., Gryna F.M.: Jakość, projektowanie, analiza. WNT, Warszawa 1974.
 7. Juran J.M., Gryna F.M.: Juran's Quality Control Handbook. McGraw-Hill, New York 1988.
 8. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Dom Organizatora, Toruń 2006.
 9. Lisiecka K.: Rachunek kosztów jakości narzędziem obniżki kosztów własnych wytworzenia. W: Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Red. T. Wawak. PKN, Warszawa, 1996.
 10. Michalska J., Tkaczyk S.: Analiza stanu działalności projakościowej w zakresie kosztów jakości krajowych przedsiębiorstw. W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością. AE, Kraków 2002.
 11. Nowak W.E.: Rachunkowość a zarządzanie jakością. "Rachunkowość" 1997, nr 6.
 12. Oakland J.S.: Total Quality Management. Butterworth-Heinemann, Oxford 1989.
 13. Oyrzanowski B.: Wskaźnik jakości projektowanej. W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości. Red. T. Wawak. Wyd. EJB, Kraków 1997.
 14. Skrzypek E., Czternastek L.: Koszty jakości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. PTE, Lublin 1995.
 15. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.
 16. Skrzypek E.: Koszty jakości jako narzędzie weryfikacji skuteczności systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie. W: Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Red, T. Wawak. PKN, Warszawa 1996.
 17. Wawak T.: Controlling kosztów jakości. W: Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Red. T. Wawak. PKN, Warszawa 1996.
 18. Wawak T.: Ekonomiczne mierniki oceny jakości. W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości. Red. T. Wawak. Wyd. EJB, Kraków 1997.
 19. Zymonik Z.: Koszty jakości w systemach pomiaru kosztów. W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością. AE, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu