BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hass-Symotiuk Maria, Mućko Przemysław
Tytuł
Kierunki oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Directions for Performance Evaluation of Health Care Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 523-531, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Ochrona zdrowia, Analiza działalności gospodarczej
Health care, Health care protection, Economic activity analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę realnie istniejących mechanizmów oceny ZOZ (Zakład Opieki Zdrowotnej), której głównym źródłem jest sprawozdawczość finansowa z wynikiem finansowym. W celu dokonania analizy wykorzystano klasyfikację kierunków ocen bazujących na nowoczesnych ujęciach systemu ochrony zdrowia i jego celów.

Health care organizations are a subject of performance evaluation carried out by different stakeholders, i.e. founding bodies, payer (National Health Fund), accreditation and quality assessment bodies, Ministry of Health. Each stakeholder represents different attitude towards performance evaluation and goals that it sets upon the evaluated health care organization. These attitudes (directions) in the Polish health system are analyzed in the paper. The applied classifications of directions of evaluation that are based on modem health system definition and health system goals proved its usefulness in the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocheński J.M.: Filozofia przedsiębiorstwa. W: Sens życia i inne eseje. Wydawnictwo Philed, Kraków 1993.
 2. Gruszecki T.: Współczesne teoria firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Kapłan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Nowak W.A.: Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Red. J. Kortan. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 6. Poździoch S., Włodarczyk C: Systemy zdrowotne: zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego, Dz.U. 1999, nr 94, poz. 1097.
 8. Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. PrintGroup, Szczecin 2005.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135, ze zm.
 10. Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408, ze zm.
 11. www.cmj.org.pl.
 12. Zarządzenie nr 46/2006 z 23 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu