BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska-Pietrzak Agata
Tytuł
Motywacyjna funkcja systemów okresowych ocen pracowników na przykładzie wybranych banków
The Influence of a Periodic Employee Performance Evaluation System on Motivation in Banks with Foreign Capital Share
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 4, s. 5-17, tabl., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Systemy motywacyjne, Ocena pracowników
Banks, Motivating systems, Employee appraisal
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bank Zachodni WBK SA, Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ), NORDEA Bank Polska SA
, ,
Abstrakt
Określono czynniki decydujące o motywacyjnej funkcji systemu okresowych ocen pracowników. Dokonano analizy trzech odmiennych systemów w bankach z większościowym udziałem kapitału zagranicznego (BZ WBK S.A., i NORDEA BANK POLSKA S.A.) i większościowym udziałem kapitału polskiego (BOŚ S.A.).

The aim of this paper is present two theoretical, periodic employee performance evaluation systems with particular regards to elements impacting motivation. The author compares these theoretical systems to systems in two kinds of banks: the ones with majority of foreign capital share Bank Zachodni WBK S.A. and NORDEA Bank Polska S.A. and the one with the majority of Polish share Bank Ochrony Środowiska S.A. The conclusion is that the systems in banks with majority of foreign capital share are similar, according to the tendencies existing in the world and they motivate employees. The system in the bank with the majority of Polish share is different. Especially components of these systems are demotivating. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja-w jaki sposób wydobyć z innych to, co najcenniejsze, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000
 2. Anderson G.C., Managing Performance Appraisal Systems, Blackwell, Oxford (UK) Cambridge (USA) 1993
 3. Borowska-Pietrzak A., System okresowych ocen pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Dom Organizatora, Toruń 2008
 4. Borowska-Pietrzak A., Wpływ uwarunkowań wewnętrznych organizacji na elementy systemu okresowych ocen pracowników [w:] Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007
 5. Czerska M., Motywacja [w:] Zarządzanie organizacjami, A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Dom Organizatora, Toruń 2001
 6. Jędrzejczak J., Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie, ODDK, Gdańsk 2000
 7. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1997
 8. Ludwiczyński A., Ocenianie pracowników [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006
 9. Ludwiczyński A., System okresowych ocen pracowników [w:] Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, (red.) H. Król, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998
 11. Randell G.A., Shaw R., Packard P., Slater J., Staff Appraisal, Institute of Personnel Management, London 1972
 12. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
 13. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004
 14. Stalewski T., Ziobro E., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
 15. Steinemann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
 16. Szałkowski A., Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000
 17. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, czyli jak zarządzać w firmie, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1996
 18. http://www.bosbank.pl
 19. http://www.bzwbk.pl
 20. http://www.nordea.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu