BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałkowski Adam (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Rola i znaczenie kapitału społecznego w gospodarce
The Role and Importance of Social Capital in the Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 784, s. 7-23, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Kapitał ludzki, Efektywność ekonomiczna
Social capital, Human capital, Economic efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W odniesieniu do warunków społecznych, które regulują procesy gospodarcze, w artykule przedstawiono znaczenie kapitału społecznego w tych procesach. Wpływ kapitału społecznego omówiono z historycznego punktu widzenia oraz w kontekście innych ważnych czynników rozwoju gospodarczego. Kapitał ten usytuowano w modelu efektywności systemów ekonomicznych. Wskazano również na wiele powiązań między kapitałem społecznym i najważniejszymi czynnikami tej skuteczności, czyli technologiami informacyjnymi. Analiza ta wykazuje, że technologie informacyjne nie mogą zostać w pełni wykorzystane w gospodarce, jeśli główny składnik kapitału społecznego - zaufanie - nie jest brany pod uwagę.

In reference to the social conditions that govern economic processes, in this article the author presents the importance of social capital in these processes. Social capital is presented in regard to its genesis and in the context of other important factors of economic development. In particular, the author focuses on the time and place in which these elements of the social structure, termed social capital, are revealed. Next, the author situates social capital within an economic effectiveness model. He also points to the many links between social capital and the most important factors of this effectiveness, namely, information technologies. The analysis shows that information technologies cannot be fully used in the economy if the main component of social capital - trust - is not taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Coleman J. [1988], Social Capital in the Creation Human Capital, „American Journal of Sociology”, Suplement 94
 2. . Coleman J. [1990], Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 3. Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych [2006], red. W. Adamczyk, AE w Krako¬wie, Kraków.
 4. Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society [2002], red. R. Putnam, Oxford University Press, New York.
 5. Efektywność a sprawiedliwość [1997], red. J. Wilkin, Key Text, Warszawa.
 6. Fukuyama F. [1995], Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Free Press, New York (wyd. pol.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, War¬szawa 1997).
 7. Fukuyama F. [1999], The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, „The Atlanta Monthly”, May (wyd. pol.: Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa 2000).
 8. Fukuyama F. [2000], Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Klub Świat Książki Politeja, Warszawa.
 9. Fukuyama F. [2002], Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolu¬tion, Picador, New York.
 10. Grabski W. [1929], Wychowanie gospodarcze społeczeństwa, Warszawa.
 11. Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne [2004], red. H. Januszek, Wydaw-nictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 12. Knack S. [2000], Social Capital, Growth, and Poverty: A Survey of Cross-country Evi-dence [w:] The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, red. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Kryńska E. [2006], Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 14. Neves J.C. das [2003], Ekonomia z Bogiem, WAM, Kraków.
 15. Putnam R. [1993], Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, New York.
 16. Putnam R. [2000], Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon Schuster, New York.
 17. Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
 18. Rifkin J. [2001], Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 19. Rybak M. [2004], Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 20. Surdykowska B. [2006], Dochód podstawowy, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 21. Tischner J. [1992], Etyka Solidarności oraz Homo Sovieticus, Znak, Kraków.
 22. Weber M. [1994], Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin.
 23. Witkiewicz S.I. [2004], Narkotyki. Niemyte dusze, PIW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu