BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Instytucjonalizacja rynku pracy w Polsce
Institutionalisation of the Labour Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 784, s. 25-39, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Europejskie Służby Zatrudnienia, Ośrodki szkolenia, Dialog społeczny, Fundusz Pracy, Doradztwo personalne
Labour market, European Employment Service (EURES), Training centers, Social dialogue, Labour Fund, Personnel consulting
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstrakt
W skład publicznych służb zatrudnienia wchodzą również krajowi przedstawiciele europejskich służb zatrudnienia (european employment services) świadczący usługi EURES, są nimi krajowi koordynatorzy, asystenci krajowego koordynatora, kierownicy liniowi, doradcy i asystenci EURES. Przedstawiono struktury oraz zakres zadań instytucji rynku pracy w świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych.

In this article, the author presents selected labour market institutions in Poland and their scope of operation in light of current legal regulations. These institutions include: public employment services currently operating within the EUREK (European Employment Services) network, Voluntary Labour Corps, employment agencies, training institutions, social dialogue and local partnerships. The most important public employment service entities were found to be regional and district labour offices, which are part of the combined (local and central) government administration. The starting point of the analysis is a review of 9 pieces of legislation concerning employment and combating unemployment, which are a reflection of state policy in regard to the labour market as well as one of the main instruments of that policy. The article closes with a provisional assessment of current labour market policy in Poland, which has changed following Poland’s accession to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Duszczyk M. [1998], Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w sprawie zatrudnienia, „Rynek Pracy”, nr 6.
  2. Kabaj M. [2004], Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Scholar, Warszawa.
  3. Kryńska E. [1998], Uwarunkowania, miejsce i kierunki polityki rynku pracy [w:] E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, z. 12, Warszawa.
  4. Kwiatkowski E. [2005], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
  5. Miś A. [1992], Instytucjonalizacja rynku pracy [w:] Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, red. A. Szałkowski, Secesja, Kraków.
  6. Polańska-Siła B. [2005], EURES - nowa usługa na rynku pracy, „Służba Pracownicza”, nr 5.
  7. Unolt J. [1999], Ekonomiczne problemy rynku pracy, Śląsk, Katowice.
  8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. [2004], nr 99, poz. 1001 oraz [2008], nr 70, poz. 416 i nr 171, poz. 1056.
  9. Wiśniewski Z. [2004], Rynki pracy w przyszłości - deregulacja a zatrudnienie [w:] Przyszłość pracy w XX wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
  10. Wratny J. [2004], Państwo jako regulator stosunków pracy - tendencje zmian [w:] Przyszłość pracy w XX wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu