BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Proces zarządzania interesariuszami
Managing Stakeholders
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 784, s. 89-106, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Współpraca
Enterprise management, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Organizacje nawiązują relacje z różnymi podmiotami, które oddziałują na osiągane przez firmę cele lub też same podlegają takiemu oddziaływaniu. Wyodrębniono dwa podejścia do roli interesariuszy w zarządzaniu organizacją. Przedstawiono proces zarządzania interesariuszami. W procesie tym wyeksponowano identyfikację i klasyfikację interesariuszy. Ich typologia opiera się na wielu kryteriach. Spośród nich do najważniejszych zaliczyć można atrybuty władzy, legitymizację i pilność.

Organisations operating within a given environment come into contact with various stakeholders. It is accepted that the success of an organisation largely depends on the possibility of maintaining optimum relations with these stakeholders. Consequently, the need for stakeholder management arises. This management is based on identifying entities that influence an organisation or which are influenced by it. Thanks to such identification, it is possible to classify stakeholders on the basis of relevant criteria, and then to formulate a strategy for shaping relations among various individuals and groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchholz R.A., Rosenthal S.B. [2004], Stakeholder Theory and Public Policy: How Governments Matter, „Journal of Business Ethics”, vol. 51, nr 2.
 2. Clarkson M.B.E. [1995], A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 1, January.
 3. Freeman R.E. [1984], Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 4. Freeman R.E. [2004], The Stakeholder Approach Revisited, „Zeitschrift für Wirtschafts - und Unternehmensethik“, vol. 4, nr 3.
 5. Gableta M. [2003], Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Hadera J. [2001], Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jako cel działania przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Harrison J.S., St. John C.H. [1994], Strategic Management of Organizations and Stakeholders: Theory and Cases, West Publishing Company, St. Paul, MN.
 8. Jawahar I.M., Mc Laughlin G. [2001], Toward a Descriptive Stakeholder Theory: An Organizational Life Cycle Approach, „Academy of Management Review”, vol. 26, nr 3, July.
 9. Mendel T. [2001], Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
 10. Mesjasz Cz. [2000], Kontraktowe ujecie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5.
 11. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. [1997], Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review”, vol. 22, nr 4.
 12. Robbins S.P [1998], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Rybak M. [2004], Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 14. Strategies for Assessing and Managing Organizational Stakeholders [1991], G.T. Savage, T.W. Nix, C.J. Whitehead, J.D. Blair, „Academy of Management Executive”, vol. 5, nr 2.
 15. Suchman M.C. [1995], Managing Legitymacy: Strategic and Institutional Approaches, „Academy of Management Review”, vol. 20, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu