BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Teoretyczne aspekty controllingu personalnego
Theoretical Aspects of Personnel Controlling
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 784, s. 107-121, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Controlling personalny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Personnel management, Personal controlling, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce controllingu pracowniczego. Przedstawiono teoretyczne aspekty stosowania controllingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Skoncentrowano się na definicji, według której zarządzanie zasobami ludzkimi jest strategicznym i spójnym podejściem do gospodarowania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji.

This article is devoted to the problem of personnel controlling as a tool for human resources management. The aim of the article is to present theoretical aspects of the application of controlling in the area of human resources management. This controlling constitutes an inseparable part of controlling as a concept of enterprise management and is termed personnel controlling. The latter, in turn, is a kind of “early warning system”; its purpose is to perceive and identify, in good time, phenomena both within the company and in its external environment. This makes it possible to avoid or minimise the risk of being surprised by sudden threats, as well as to take advantage of opportunities that arise. Early warning systems are information systems comprising a set of quantitative indicators, referring to signals that can be expressed in quantitative terms, and a set of qualitative indicators, which relate to signals that need to be described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Clark T. [1996], HRM: A Unified Understanding or a Muliplicity of Meanings? [w:] European Human Resource Management, red. T. Clark, Blackwell Business, Oxford.
 3. Controlling w działalności przedsiębiorstwa [2004], red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 4. Grudzewski W.M., Zach I., Zabielska B. [2001], Controlling instrumentem nowoczesnego zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
 5. Kowalczyk S. [2002], Kontrola funkcji personalnej [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 6. McKenna E., Beech N. [1999], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa.
 7. Mikuła B. [2001], W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 8. Pocztowski A. [1994], Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8.
 9. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 10. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 11. Pocztowski A., Purgał-Popiela J. [2004], Controlling personalny [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Podstawy zarządzania personelem [2006], red. A. Szałkowski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 13. Sekuła Z. [1999], Controlling personalny cz.I. Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 14. Sierpińska M., Niedbała B. [2003], Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 15. Sikorski A. [2001], Controlling personalny, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
 16. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN, Warszawa-Kraków.
 17. Storey J. [2001], Human Resource Management Today: An Assessment [w:] Human Resource Management. A Critical Text, red. J. Storey, Thomas Learning, London.
 18. Zając P. [2005], Outplacement jako metoda pomocna w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Nowy Sącz, Wydawnictwo WSB-NLU.
 19. Zając P. [2006], Personalnjat Controlling kato sywremenno sredstwo za uprawlienie na czoweszkite resursi, „Czoweszki Resursi”, Sofia, Broi 6/156/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu