BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowiak Piotr
Tytuł
Kultura polskich organizacji w okresie transformacji
The Culture of Polish Organizations During Transformation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 121-129
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kultura organizacji, Zmiany organizacyjne
Organisation and management, Employees in enterprise, Corporate culture, Organisational change
Abstrakt
Artykuł dotyczy zmian w kulturze organizacyjnej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Autor w badaniu kultury organizacji wykorzystał wielowymiarowy model K. Bleichera. W modelu tym wyróżnionych zostało osiem wymiarów kultury: stosunek do otoczenia, stosunek do zmian, orientację struktury, wzorce działania, sposób oddziaływania, orientację wyników, rolę pracowników i realizację ról pracowników. Na podstawie tego modelu można określić dwa idealne modele kultury.

Discussion on changes in organizational culture of Polish enterprises during transformation was the goal of the article. The author used multidimensional K. Bleicher's model in culture research. Eight dimensions of culture such as attitude towards environment and changes, structure orientation, activity models, the way of interacting, results orientation, the role of employees and realization of employers roles have been distinguished. On the basis of K. Bleicher's model, two ideal models of culture can be defined.(A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Podstawy organizacji i zarządzania. Red. M. Romanowska. Difin, Warszawa 2001, s. 125-126.
  2. Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji. Red. R. Rapacki. Of. Wyd. SGH, Warszawa 1995, s. 11-149.
  3. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna w instytucji. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, s. 167-256.
  4. Wachowiak P., Kultura organizacyjna polskich organizacji. [W:] Wpływ otoczenia na zarządzanie i finansowanie przedsiębiorstw. Cz. II - Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2001, s. 203-212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu