BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stoker Gerry
Tytuł
Zarządzanie jako teoria: pięć propozycji
Governance as a Theory: Five Propositions
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 4 (6), s. 111-121, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie publiczne, Instytucje publiczne, Teorie zarządzania
Management, Public governance, Public institutions, Management theories
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest rozważaniom nad teoriami rządzenia i zarządzania sprawami publicznymi. Autor poddaje analizie główne podejścia teoretyczne, dla których kategoriami kluczowymi są pojęcia „rządzenie” i „zarządzanie” ulokowane w kontekście działania struktur państwa. Przedstawiono ewolucję pojmowania tych terminów oraz opisano proces autonomizowania się aktorów sieci zarządzania publicznego. Jego istotą jest wzrost możliwości ich oddziaływania na sprawy publiczne oraz rozszerzani się ich grona o podmioty niepubliczne. Autor opisuje zjawisko postępującej erozji dominującej pozycji aktorów państwowych w sieciach zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)

The article deals with theories of governance and management of public affairs. The author analyses the major theoretical approaches for which key categories are constituted by the concepts of governance and management in the context of activity of state structures. The article discusses the evolution of understanding of these terms (both in theory and in practice) as well as the process of gaining autonomy by the actors of the public management network. The key characteristics of the process are the continually increasing range of their impact on public affairs and expansion to include non-public actors. The author discussed the phenomenon of progressive erosion of the dominant position of state actors within public management networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson M., Coleman W. (1992). "Policy Networks, Policy Communities and the Problems of Governance", Governance, t. 5, nr 2, s. 154-180.
 2. Beetham, D. (1991). Legitimation. London: Macmillan.
 3. Broadbent J, Dietrich M., Laughlin R. (1996). "The Development of Principal-Agent, Contracting and Accountability Relationships in the Public Sector: Conceptual and Cultural Problem", Critical Perspectives on Accounting, nr 17, s. 259-284.
 4. Gamble A. (1990). "Theories of British Politics", Political Studies, nr 30, s. 404-420.
 5. Goodin R. (1996). institutions and their Design", w: R. Goodin (red.), The Theory of Institutional Design, Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Haufler V. (1995). "Crossing the Boundary between Public and Private: International Regimes and Non-State Actors", w: V. Rittberger, Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press, s. 94-112.
 7. Hill R. (1996). "Mission Possible: A New Role for the Local State", Renewal, t. 4, nr 2, s. 11-21.
 8. Hirschman A. (1991). The Rhetoric of Reaction. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 9. Hood C. (1991). "A Public Management for All Seasons", Public Administration, nr 69, s. 3-19.
 10. Jessop B. (1995). "The Regulation Approach and Governance Theory: Alternative Perspectives on Economic and Political Change", Economy and Society, t. 24, nr 3, s. 307-333.
 11. Jessop B. (1996). Partnership in Greater Manchester and the Thames Gateway, artykuł przygotowany na DoE Seminar.
 12. Judge D., Stoker G., Wolman H. (1995). "Urban Politics and Theory: An Introduction", w: D. Judge, G. Stoker, H. Wolman, Theories of Urban Politics. London: Sage, s. 1-13.
 13. Keohane R., Ostrom E. (red.) (1995). Local Commons and Global Interdependence. London: Sage.
 14. Kooiman, J. (1993). "Social-Political Governance: Introduction", w: J. Kooiman (red.), Modern Governance. London: Sage, s. 1-9.
 15. Kooiman, J.; Van Vliet, M. (1993). "Governance and Public Management", w: K. Eliassen,J. Kooiman (red.), Managing Public Organisations (wyd. 2). London: Sage.
 16. Lorrain D., Stoker, G. (1997). The Privatisation of Urban Services in Europe. London: Pinter.
 17. Marsh D., Rhodes R. (red.) (1992). Policy Networks in British Government. Oxford: Oxford University Press.
 18. Mayer P., Rittberger V., Zürn M. (1995). "Regime Theory: State of the Art and Perspectives", w: V. Rittberger, Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press, s. 391-431.
 19. Miller W., Dickson M. (1996). Local Governance and Citizenship. University of Strathclyde: ESRC.
 20. Orr M., Stoker G. (1994). "Urban Regimes and Leadership in Detroit", Urban Affairs Quarterly, t. 30, nr l, s. 48-73.
 21. Osborne D., Gaebler T. (1992). Reinventing Government. Reading, Mass.: Addison-Wesley.
 22. Ostrom E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions. Cambridge: Cambridge University Press.
 23. Peters G. (1993). "Managing the Hollow State", w: K. Eliassen, J. Kooiman (red.), Managing Public Organisations (wyd. 2). London: Sage.
 24. Putnam R. (1993). Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.
 25. Rhodes R. (1996). "The New Governance: Governing without Government", Political Studies, nr 44, s. 652-667.
 26. Rittenberger V. (red.) (1995). Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press.
 27. Rosenau J. (1992). "Governance, Order and Change in World Politics", w: J. Rosenau, E-0. Czempiel (red.), Governance without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, s. 1-30.
 28. Stewart J. (1996). "A Dogma of Our Times - the Separation of Policy-Making and Implementation", Public Policy and Management, lipiec-wrzesień, s. 1-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu