BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motyk Krzysztof, Małecki-Tepicht Łukasz
Tytuł
Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013
Demand for Good Governance as a Challenge to the Actions of the European Fund in Poland in the Years 2007-2013
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 4 (6), s. 124-132, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zarządzanie publiczne, Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Kapitał ludzki
Public administration, Public governance, European Social Fund (ESF), Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie to powstało w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiono jak na gruncie nauk społecznych i prawnych definiuje się pojęcie dobrego rządzenia oraz jak przekłada się je na interwencje publiczne podejmowane w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki. Odniesiono się również do zagadnienia poprawy jakości tych interwencji we współpracy z ośrodkami badawczymi.

This study was completed in the Chancellery of the Prime Minister. It presents how the notion of good governing is defined in the scope of public and legal studies and how to apply them to the public interventions during actions taken in frames of the Human Capital Programme. It also mentions the problem of the improvement in the quality of those interventions in the cooperation with research centres. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jabłoński A.W. (1999). Tendencje przeobrażeń administracji publicznej na Zachodzie, w: Administracja i polityka - Wprowadzenie, red. A. Ferens, I. Macek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Izdebski H., Kulesza M. (2004). Administracja publiczna. Warszawa: LexisNexis.
  3. Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzanie Publiczne, nr 1.
  4. Ledzion B., Olejniczak K, Pander W. (2009). Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa: KPRM.
  5. Kamiński A.Z., Kamiński B. (2004). Korupcja rządów - państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Warszawa: Trio.
  6. Koncepcja "good governance" - Refleksje do dyskusji (2008). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
  7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- -2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie -Narodowa Strategia Spójności (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  9. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2009). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu