BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nojszewska Ewelina
Tytuł
Ekonomiczna analiza inwestowania w zdrowie jako kapitał ludzki
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 9, s. 31-34
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zdrowie, Świadczenia zdrowotne, Profilaktyka zdrowotna, Stan zdrowia ludności
Human capital, Health, Health care benefits, Preventive health care, Health status of the population
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konfrontacja rosnących kosztów opieki zdrowotnej z ograniczeniem budżetowym napotykanym przez rządy prowadzi do wprowadzenia zmian do systemów ochrony zdrowia polegających m.in. na zwiększeniu odpowiedzialności przedsiębiorstw za zdrowie pracowników. Zdrowie jest kapitałem ludzkim, wzrost zasobu który prowadzi do wzrostu produkcyjności, wielkości produkcji, PKB, a więc do wzrostu gospodarczego. W pierwszej części przedstawiony został przegląd literatury mikroekonomicznej i makroekonomicznej poświęconej analizie oddziaływania zdrowia na produkcyjność i wielkość produkcji, a także wzrost gospodarczy. W części drugiej omówione zostały wyniki dwóch badań paneuropejskich poświęconych inwestowaniu firm w zdrowie pracowników. Przeanalizowane zostały najważniejsze przyczyny i skutki takich inwestycji, a także konsekwencje gospodarcze absencji chorobowej oraz chorób chronicznych i możliwości przeciwdziałania im. W trzeciej części uwaga została skoncentrowana na sytuacji w Polsce. Przedstawione zostały zmiany demograficzne i spodziewane ich skutki dla PKB, a także szacunki strat wywołanych absencją chorobową oraz wnioski wynikające dla przedsiębiorstw dotyczące inwestowania w zdrowie, czyli zwiększania zasobu kapitału ludzkiego ze wszystkimi konsekwencjami dla produkcyjności i wielkości produkcji. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. BEVAN, M. AIROLDI, A. MORTON, M. OLIVEIRA, J. SMITH, Estimating Health and Productivity Gains in England Erom Selected Interuentions, The Health Foundation, London 2007.
 2. D.E. BLOOM, D. CANNING, Health and Economic Growth: Reconciling the Micro and Macro Evidence, Center on Democracy, Development, and The Rule of Law Stanford University on International Studies, Working Paper no. 42, February 2005.
 3. D.E. BLOOM, D. CANNING, Population Health and Economic Growth, Commission on Growth and Development, Working Paper no. 24, The World Bank 2008.
 4. D.E. BLOOM, D. CANNING, J. SEVILLA, Health, Human Capital and Economic Growth, Commission on Macroeconomics and Health, Working Paper no. WG 1:8, WHO 2001.
 5. The Contribution of Health to the Economy in the European Union: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf
 6. B. ŁYSZCZARZ, A. HNATYSZYN-DZIKOWSKA, Z. WYSZKOWSKA, Wpływ zdrowia na wzrost gospodarczy - perspektywa rynku pracy, http://www.ae.katowice.pl/images/user/File/katedra_ekonomii/B.LYSZCZARZ,A.HNATYSZYN-DZIKOWSKA,Z.WY-SZKOWSKA_Wplyw_zdrowia_na_wzrost_gospodarczy_-_ perspektywa.pdf
 7. MERCER Human Resource Consulting Survey Report, Pan_ European Employer Health Benefit Issues, A Mercer Study, 2007 i 2008, http://www.mercer.com/ healthsurveyeurope
 8. PricewaterhouseCoopers Report: Working Toward Wellness: the Business Rationale, http://www.weforum.org/pdf/ Wellness/Bus_Rationale.pdf.
 9. PricewaterhouseCoopers Report: Working Toward Wellness: Accelerating the Prevention of chronic diseases, http://www. pwc.com/extweb/pwcpublica-tions.nsf/docid/4dlfb58eaeb-85b71852572c600707c0c
 10. European Agency for Safety and Health at Work, Facts no. 76: http://osha/europa.en/en/publications/factsheets/76
 11. Polska 2008: Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 62.
 12. Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBLJL_ prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf
 13. Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, s. 225.
 14. E. TOMPA, The Impact of Health on Productivity: Empirical Evidence and Policy Implications, EconPapers: http:// econpapers.repec.org/bookchap/ slsrepsls/v_3a2_3ay_3a2002_3a-et.htm.
 15. Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2007 r., ZUS, Warszawa 2008.
 16. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kosztowne-wypadki-przy-pracy-1980533.html
 17. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_894_PLK_HTML.htm
 18. http://www.stat.gov.pl/gus/fulltext_search_PLK_ HTML_htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu