BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecki Dariusz
Tytuł
Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw : Zarys problemu
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 9, s. 35-38
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Szacowanie wartości, Standardy
Enterprise valuation, Value estimation, Standards
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty formalne dotyczące wyceny przedsiębiorstw. Omówiono kształtowanie się standardów wyceny w USA i innych krajach. Scharakteryzowano pozycję zawodową analityka ds. wyceny przedsiębiorstw oraz formalne i merytoryczne wymogi stawiane przed osobami zajmującymi się wyceną przedsiębiorstw. Przedstawiono różne stopnie sformalizowania wyceny przedsiębiorstw. W artykule podkreślono, że analityk dokonujący wyceny przedsiębiorstwa powinien robić to w taki sposób, aby otrzymana wycena była możliwie najbardziej obiektywna i rzetelnie odzwierciedlała wartość przedsiębiorstwa jako zorganizowanej jednostki gospodarczej w określonym kontekście, uwzględniając cel i konkretne uwarunkowania wyceny. Realizacji tego postulatu służą m.in. standardy wyceny przedsiębiorstw, które powinny być opracowane i funkcjonować jako obowiązujące prawo lub wzorzec „dobrej praktyki”. W konkluzji artykułu stwierdzono, że w Polsce nastał już czas, aby takie standardy wprowadzić. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I.L. BLACKMAN, Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth, Irwin, Homewood 1989, s. 12.
  2. R. BOROWIECKI, A. JAKI, J. KACZMAREK, Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 113-115.
  3. BVS-I, General Requirements for Developing a Business Valuation. American Society of Appraisers, The Business Valuation Committee, Herndon 2008, s. 6.
  4. BVS-II, Full Written Business Valuation Report. American Society of Appraisers. The Business Valuation Committee, Washington 1991, s. 1-3.
  5. L. GUATRI, The Valuation of Firms. Blackwell, Cambridge 1996, s. 187.
  6. U. MALINOWSKA, Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
  7. E. MĄCZYŃSKA, Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994.
  8. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, TWIGGER, Warszawa 1995.
  9. S.P. PRATT, R.F. REILLY, R.P. SCHWEIHS, Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin Professional Publishing, Chicago 1996, s. 453-475.
  10. http://www.paba.org.pl/company.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu