BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Struktura finansowania i jej wpływ na ekonomiczną efektywność działalności przedsiębiorstw
The Financing Structure and it Influence on Economic Efficiency of Companies Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Źródła finansowania, Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego, Analiza ekonomiczna, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Economic efficiency, Source of financing, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Economic analysis, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono związki zachodzące pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstwa i jego wynikami ekonomicznymi. Omówiono pojęcia ekonomicznej efektywności oraz jej podstawowe miary wykorzystywane do analizy empirycznej. Przeprowadzono analizę empiryczną mającą na celu przedstawienie wpływu struktury finansowania na wyniki ekonomiczne. Do analizy wykorzystano współczynnik korelacji Spermana oraz Pearsona.

The business financing requirements include the costs, which level depends on the structure and individual acquisition costs. Undoubtedly, the level of acquisition costs is an essential factor influencing financial results of economic operations. This paper presents economic connections between the financing structure of business enterprise and its accounting results. This is consists of an introduction and three descriptive sections. The first section aims at explaining a concept of economic efficiency and its basic measures used in empirical analysis. The second section focuses on main relations between the business financing and profitability of company. The third and final section presents empirical results covering data from 44 Polish enterprises. In research have been used the Spearman and Pearson factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Graham D., Dodd D., Cottle S.: Security Analysis. Principles and Technique. New York 1962.
  2. Hagemuller K.F.: Der Bankbetrieb. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989.
  3. Miller M.H., Modigliani F.: The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment, "The American Economic Review: 1958, vol. 48.
  4. Monitor Polski B (dane za lata 2003-2004).
  5. Pasour E.C.: A further note on the measurement of efficiency and economies of farm size. J. Agr. Econ., 65, 1981.
  6. Podręczna encyklopedia rachunkowości. Poltext, Warszawa l997.
  7. Saunders A.: Financial Institutions Management. A Modern Perspective. McGraw-Hill, Irwin Home-wood 1997.
  8. Schwarz E.: Theory of the Capital Structure of the Firm. "The Journal of Finance" 1959, vol. 14.
  9. Sierpińska M., Jachna T: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu