BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoński Tomasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Ligus Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Finansowa ocena mechanizmów wsparcia inwestycji w energetykę odnawialna na przykładzie inwestycji w elektrownię wiatrową
Financial Effectiveness of Renewable Energy Projects Support Mechanisms Assessment - the Case Study of Wind Power Plant
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 2, s. 123-132, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Elektrownie wiatrowe, Odnawialne źródła energii, Energia wiatru, Inwestycje, Analiza finansowa
Windfarms, Renewable energy sources, Wind energy, Investment, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono metodyki oceny efektywności finansowej inwestycji w energetykę odnawialną. Uwzględniono wpływ instrumentów wsparcia ze strony państwa. Oceny dokonano na podstawie metody skorygowanej wartości obecnej (adjusted present value, APV).

The study concerns methodical aspects of financial effectiveness of renewable energy projects assessment, bringing out government support mechanisms, based on adjusted present value APV method. The case of wind energy project was presented, where the result of financial analysis was confronted with the result of economic analysis, based on cost-benefit analysis (CBA) method. It was found that renewable energy projects are effective from the social point of view but they would not be undertaken without the government's sup-, port. The largest influence on the net present value of the investment has the possibility of selling the renewable energy certificates. The subsidies and preferential credits help to overcome the barrier to enter the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. Dokument opracowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji, Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna, Komisja Europejska, 2003.
 2. Baron (Ligus) M.: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w odnawialne źródła energii, na przykładzie ciepłowni biomasowej w Reczu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka" (w druku).
 3. Boardman A.E., Greenberg D.H. i inni: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 4. Copeland T.E., Weston J.F.: Financial Theory and Corporate Policy Addison-Wesley, Reading (MA), 1992.
 5. Dasgupta K., Pearce D.: Cost-Benefit Analysis: Theory and Practice. Macmillan, Londyn 1972.
 6. Extern E: Externalities of E energy: Volume 7- Methodology 1998 update. European Commission, EUR 18835, 1999.
 7. Guidelines for Preparing Economic Analysis. U.S. Environmental Protection Agency, 2000.
 8. Gumuła S., Knap T., Strzelczyk P., Szczerba Z.: Energetyka wiatrowa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2006.
 9. Ligus M.: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w energetyką wiatrową - analiza studium przypadku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Zarządzanie finansami firm -teoria i praktyka" (w recenzji).
 10. Muras Z.: Świadectwa pochodzenia oraz obrót prawami majątkowymi -pierwsze doświadczenia. Czysta energia 4/2006.
 11. Myers S.C: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics", November 1977.
 12. Myers S.C.: The Capital Structure Puzzl. "Journal of Finance", July 1984.
 13. Radović U., Srtupczewski A.: Koszty zewnętrzne wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Biuletyn miesięczny PSE S.A., nr 1/2 2006.
 14. Radović U.: Assessment of External Costs of Power Generation in Poland, Part of the IAEA's Coordinated Research Project. W: Estimating the External Costs Associated with Electricity Generating Options in Developing Countries Using Simplified Methodologies. ARE SA, Warszawa 2002.
 15. Radović U.: Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w Polsce - czy uniknięty koszt zewnętrzny uzasadnia dodatkowy koszt dla odbiorców finalnych? I Regionalna Konferencja i Wystawa "Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim" Szczecin, 26 listopada 2003.
 16. Radović U.: Uproszczona metodyka szacowania kosztów zewnętrznych w wyniku emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. XVI Konferencja z cyklu "Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej" zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Zakopane 2002.
 17. Sell A.: Project Evaluation. An Integrated Financial and Economic Analysis. Avebury, Sydney 1991.
 18. Sulejewicz A.: Analiza społecznych kosztów i korzyści. Między ekonomią dobrobytu a planowaniem rozwoju. PWN, Warszawa 1991.
 19. www.ure.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu