BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz Bogdan
Tytuł
Big Mac kontra foie gras: globalizacja konsumpcji w ujęciu porównawczym
Big Mac versus Foie Gras: Consumption Globalization in Comparative Approach
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 158-170
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Kulturowe uwarunkowania konsumpcji, Zachowania konsumenta, Sieci fast food, Globalizacja
Food consumption, Globalization of enterprise activity, Cultural framework of consumption, Consumer behaviour, Fast food chains, Globalization
Abstrakt
W artykule omówiono istotę, przejawy i przyczyny globalizacji konsumpcji. Przedstawiono związek uwarunkowań kulturowych konsumpcji i procesu globalizacji. Na tym tle nakreślono badania nad percepcją sieci restauracji McDonald's w krajach Dalekiego Wschodu. W dalszej części artykułu zaprezentowano strategie konkurencji korporacji transnarodowych i ich implikacje dla procesów globalizacji. Wskazano nowe trendy epoki globalizacji rzutujące na zwyczaje i zachowania konsumenckie. Globalizacja niesie za sobą zmiany także w postawach wobec produktów luksusowych. W końcowej części artykułu zobrazowano międzynarodowe badania porównawcze nad percepcją tych produktów w 12 wybranych krajach.

In this article discussed essence, symptom and cause of consumption globalization. Presented relations between cultural circumstances of consumption and globalization process. On this background described research on perception of McDonalds' restaurants in Far East countries. In the following part of the article presented competitiveness strategies of transnational companies. Indicated new trends of globalization time which have an impact on consumers` behaviors. Globalization brings changes towards luxury products. In the closing part presented international comparative researches on perception of these products in 12 selected countries. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber B.R.: Dżihad kontra McŚwiat. Muza SA, Warszawa 1997, s. 113.
  2. Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. PIW, Warszawa 2000, s. 100.
  3. Berbeka J.: Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów. "Marketing i Rynek" nr 1/1999.
  4. Braudel F.: Historia i trwanie. Czytelnik, Warszawa 1999, s. 170.
  5. Douglas M., Isherwood B.: The world of goods. Towards anthropology of consumption. Basic Books, New York 1979.
  6. Dubois B., Laurent G.: Luxuries for the happy many. [W:] Mastering global business. Financial Times-Prentice Hall 1999, s. 237.
  7. Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 52.
  8. Mazurek-Łopacińska K.: Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie. "Marketing i Rynek" nr 3/2001, s. 10.
  9. Szymański W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2001, s. 57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu