BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Evolutionary Limitation on the Rationality of Man in Human Resource Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 9-18, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Behawioryzm, Racjonalność, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Decision proces, Behaviourism, Rationality, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza konsekwencji poznawczych paradygmatu neoewolucjonistycznego w naukach społecznych z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi dotycząca aspektu racjonalności decyzyjnej. Jak dotychczas, w zarządzaniu, wyniki badań socjobiologicznych, kognitywistycznych oraz psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, były w dużej mierze ignorowane. Obecnie jednak powstają zręby nowego neoewolucyjnego paradygmatu nauk społecznych, który prawdopodobnie doprowadzi do rozjaśnienia pola badań zachowań człowieka, również w sferze organizacji i zarządzania. Taka głęboka zmiana perspektywy poznawczej będzie również niosła znaczące konsekwencje dla zarządzania zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is analysis of the perceptive consequences of the neoevolutionary paradigm in social studies from the point of view of human resource management in its decisional rationality aspect. The results of sociobiological, cognitive, evolutionary psychology, and behavioral economics studies have, to date, been largely ignored in management. Today, however, is seeing the laying of the structure of a new neoevolutionary paradigm in social studies that will most probably lead to an enlightening of the field of study of human behavior, including in the realm of organization and management. Such a farreaching change in the cognitive perspective shall also usher in significant consequences in human resource management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrett H.C. (2005), Adaptations to Predators and Prey [w:] Buss D.M. (ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, Wiley, New York.
 2. Barrett L., Dunbar R., Lycett J. (2002), Human Evolutionary Psychology, Palgrave Macmillan, New York.
 3. Buss D.M. (2008), Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind, Pearson, Boston.
 4. Camerer C.F., Loewenstein G., Rabin M., eds. (2001), Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, Princeton New York.
 5. Cascio W.F. (1989), Managing Human Resources. Productivity, Quality of Work Life, Profits, McGraw-Hill, New York.
 6. Colarelli S.M. (2003), No Best Way. An Evolutionary Perspective on Human Resource Management, Praeger, London.
 7. Combs B., Slovic P. (1979), Newspaper Coverage of Causes of Death, "Journalism Quarterly", No. 56.
 8. Damasio A.R. (1994), Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, New York.
 9. Dawkins R. (1976), The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford.
 10. Elworthy C. (1993), Homo Biologicus. An Evolutionary Model for the Human Sciences, Duncker & Humblot, Berlin.
 11. Frischhoff B. (1982), For Those Condemned to Study Past: Heuristics and Biases In Hindsight [w: ] Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (eds.), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, New York.
 12. Gilovich T., Griffin D., Kahneman D. (2002), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge University Press, New York.
 13. Gladwell M. (2006), Blink. The Power of Thinking Without Thinking, Penguin Books, Londyn.
 14. Hamilton W.D. (1964), The Genetical Evolution of Socila Behaviour, "Journal of Theoretical Biology", No. 7.
 15. Nickerson R. (1998), Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon In Many Guises [ w: ] "Review of General Psychology", No. 2.
 16. Price M.E., Cosmides L., Tooby J. (2002), Punitive Sentiment as an Anti-free Rider Psychological Device, "Evolution and Human Behaviour", No. 23.
 17. Shermer M. (2008), The Mind of the Market. Compassionate Apes, Competitive Humans and Other Tales front Evolutionary Economics, Times Books, New York.
 18. Snow L.P. (2001), Dwie kultury, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 19. Thaler R., Kahneman D., Knetsch J. (1990), Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem, "Journal of Political Economy", No. 98.
 20. Tooby J., Cosmides L. (2000), Toward Mapping the Evolved Functional Organization of Mind and Brain [w:] Gazzaniga M. (ed.) The New Cognitive Neuroscience, MIT Press, Cambridge.
 21. Trivers R.L. (1971), The Evolution of Reciprocal Altruism, "Quarterly Review of Biology", No. 46.
 22. Tversky A., Kahneman D. (1982), Availability: A Heuristics for Judging Frequency and Probability [w:] Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (eds.), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, New York.
 23. Van Der Dennen J.M.G., Smillie D., Wilson D.R. eds., (1999), The Darwinian Heritage and Sociobiology, Praeger, Westport, CT.
 24. Wilson E.O. (2001), Socjobiologia, Zysk i S-ka, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu