BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puczkowski Benedykt
Tytuł
Economic differentiation of Poland and the United Kingdom measured with the Knowledge Economy Index (KEI) in comparison to the G7 countries
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 2, s. 45-61, bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Indeks Gospodarki Opartej na Wiedzy, Master of Business Administration (MBA), Zarządzanie wiedzą, Poziom życia, Standard życia, Metodologia oceny
Knowledge Economy Index (KEI), Master of Business Administration (MBA), Knowledge management, Living standard, Standard of living, Assessment methodology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Wielka Brytania
Poland, United Kingdom
Abstrakt
Using GDP per capita to evaluate the relative standard of living in societies it can be concluded that the differences in knowledge economy result in a diversity of prosperity levels in particular regions. The problem is not the knowledge itself, but its effective application. Knowledge management is a set of actions carried out on intellectual capital and constitutes a complex system based on social and economic relations in the knowledge environment. The research model, based on the Knowledge Assessment Methodology (KAM 2007) of the World Bank Institute, allows to study the main factors that influence the knowledge management processes, which makes it possible to enumerate the KEI index. The assessment of the Knowledge Economy Index (KEI) in the regions of Poland and the United Kingdom has a scientific as well as practical application. The scientific application means that it inspires researchers to further discourse and the search for new solutions for more effective knowledge management. The practical application consists in making the reasons for the diversification in knowledge application evident to the people responsible for economy management. It also determines guidelines and methods for interactive actions contributing to the development of regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azariadis, C., Drazen, A. (1990) Thresholds externalities in economic development. Quarterly Journal of Economics, May 1990, p. 501-626.
 2. Bednarski, M., Wilkin, J. (red.) (2007) Ekonomia dla prawnikowi nie tylko, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze ,,Lexis nexis".
 3. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2000) Ekonomia, makro-ekonomia. Warszawa: PWH.
 4. Budwar, P.S. (2000) Evaluating levels of strategic integration and development of human resource management in the UK. Personal Review, Vol. 29, No. 2, MCB University Press 2000, p. 141-161.
 5. Cartelli, A. (2007) ICT and knowledge construction, Towards new features for socio-technical approach. The learning organization, Vol. 14 No. 5, p. 436-449.
 6. Clercq, D., Dimov, D. (2008) Internal Knowledge Development and External Knowledge Access in Venture Capital Investment Performance. Journal of Management Studies.
 7. Czermiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., Apanowicz, J. (2002) Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora.
 8. Czubasiewicz, H. (2007) Zarządzanie kompetencjami w cywilizacji wiedzy w Sukces organizacji. Rola Kapitału Ludzkiego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1/2007.
 9. Davis, J.G., Subrahmanian, E., Westerberg, A.W. (2005) The "global" and the "local" in knowledge management. Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No. 1, p. 101 - 112.
 10. Domańska, E. (1986) Kapitalizm menedżerski. Warszawa: PWE.
 11. Domański, S.R. (1990) Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Monografie i opracowania, Spis, Warszawa, p. 13-279.
 12. Dobni, C.B. (2008) Measuring innovation culture In organizations, The development of a generalized innovation culture construct using exploratory factor analysis. European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 4, p. 539-559.
 13. Drucker, P. (2004) Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość'. Warszawa: Studio Emka.
 14. Eddleston, K.A., Otondo R.F., Kellermanns F.W. (2008) Conflict, Participative Decision-Making, and Generational 1 Ownership Dispersion: A Multilevel Analysis. Journal of Small Business Management, Vol. 46, Iss. 3, p. 456-485.
 15. Fiedor, B., Graczyk, A. (2006) Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. Białystok: Wydawnictwo ekonomiczne i środowisko.
 16. Gabrielsson, P., Gabrielsson, M., Darling, J., Luostarinen, R. (2006) Globalizing internationals: product strategies of ICT I manufacturers. International Marketing Review, Vol. 23 No, 6, 2006, p. 650-671.
 17. Galloway, L., Mochrie, R., Deakins, D. (2004) ICT-enabled collectivity as a positive rural business strategy. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol. 10 No. 4, B 2004, p. 247-259.
 18. Gao, F., Li, M., Clarke, S. (2008) Knowledge, management, and knowledge management in business operations. Journal of Knowledge Management, Vol. 12 No. 2, p. 3-17.
 19. Grajewski, P. (2007) Problemy dostosowawcze przedsiębiorstw do warunków ery wiedzy i informacji. Prace i Materialy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1/2007, Sopot 2007.
 20. Grudzewski, W.M., Hejduk I.K. (2004) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Warszawa: Difin.
 21. Hall, M. (2006) Knowledge management and the limit of knowledge codification. Journal of Knowledge Management, Vol. 10, No. 3, p. 117-126.
 22. Jozwiak, J., Podgórski J. (2001) Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
 23. Kabaj, M. (2005) Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy, dezaktywacja Polski. Warszawa: IPISS.
 24. Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002) Marketing, podręcznik europejski. Warszawa: WN PWN.
 25. Kozminski, A.K. (2004) Zarządzanie w warunkach niepewności: I podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: WN PWN.
 26. Jajuga, K., Jajuga, T. (1998) Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: WN PWN.
 27. Leseure, M.J., Brookes, N. (2004) Knowledge management benchmarks for project management. Journal of Knowledge Management, Vol. 8, No., p. 103-116.
 28. Level, G.P., Guenov, M.D. (2000) A methodology for knowledge management implementation. Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No. 3, p. 258-269.
 29. Lichtarski, L. (red.) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 30. Love, E.G., Cebon, P. (2008) Meanings on Multiple Levels: The Influence of Field-Level and Organizational-Level Meaning System on Diffusion. Journal of Management Studies, p. 239-266.
 31. Malanowski, N., Company, R. (2007) Combining ICT and cognitive science: opportunities and risks. European Journal of Innovation Management, Vol. 9, No. 3, p. 18-29.
 32. Markides, C.C., Anderson, J. (2006) Creativity is not enough: ICT-enabled strategic innovation, Vol. 9 No. 2, , p. 129-148.
 33. Niosi, J. (1999) Fourth generation R&D: from linear models to flexible innovation. Journal of Product Innovation Management, Vol. 3, No. l, p. 111-117.
 34. Ng, J.J.M., Li, K.X. (2003) Implications of ICT for knowledge management in globalization. Information Management and Computer Security, 11/4, p. 167-174.
 35. Nogalski, B., Ronkowski, R. (2007) współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudnienie. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora".
 36. O'Mahoney, J. (2007) The Diffusion of Management Innovations: The Possibilities and Limitations of Memetics. Journal of Management Studies, Vol. 44, No. 8, p. 1324-1 348.
 37. Ort, J. R., Duin, P. A. (2008) The evolution of innovation management towards contextual innovation. European Journal of Innovation Management, Vol. 11, No. 4 2008, p. S22-S38.
 38. Owsiak, S. (2002) Finanse publiczne. Warszawa: WN PWN.
 39. Peansupap, V., Walker, D.H.T. (2006) Information communication technology (ICT) implementation constraints, a construction industry perspective. Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 13, No. 4, p. 364-379.
 40. Perechuda, K. (2005) Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i Kompozycja. Wrocław: AE.
 41. Perechuda, K. (2000) Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, koncepcje, modele, metody. Warszawa: Placet.
 42. Pervaiz, K.A. (1998) Culture and climate for innovation. European Journal of Innovation Management, Vol. 1, No. 1, p. 30-43.
 43. Plessis, M. (2007) The role of knowledge management in innovation, Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 4, p. 20-29.
 44. Porter, M. (1999) Strategie konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentów. Warszawa: PWE.
 45. OECD/EU/Eurostat (2005) Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data - Oslo Manual 3 edition.
 46. Przybyszewski, R. (2007) Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 47. Richbell, S. (2001) Trends and emerging values in human resource management, The UK scene. International Journal of Manpower, Vol. 22, No. 3, p. 261-268.
 48. Ringberg, T., Reihlen, M. (2008) Towards a Socio-Cognitive Approach to Knowledge Transfer. Journal of Management Studies, Vol. 45, No. 5, p. 912-928.
 49. Romer, P.M. (1990) Human capital and growth: theory and evidence. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, No. 32, p. 312-320.
 50. Say, J.B. (1960) Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN, Warszawa.
 51. Schumpeter, J. (1960) Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 52. Syciński, S., Żołnierski, A. (red.) (2007) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006. Warszawa.
 53. Szreder, M. (2004) Metody i techniki badań sondażowych. Warszawa: PWE.
 54. Stankiewicz, M.J., Sudot, S. (1999) Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji ustrojowej. In: Haffer, M., Sudot, S. (red.) Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 55. Stańczyk-Hugiet, E. (2007) Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą. Wrocław: AE.
 56. Sudoł, S. (2002) Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania ,,Dom Organizatora".
 57. Svetlik, I., Stavrou-Costea, E. (2007) Connecting human resources management and knowledge management. International Journal of Manpower, Vol. 28, No. 3/4, p. 197-206.
 58. Vilaseca-Requena, J., Torrent-Sellens, J., Jimenez-Zarco, A.I. (2007) ICT use in marketing as innovation success factor, enhancing cooperation in new product development processes. European Journal of Innovation Management, Vol. 10 No. 2, p. 268-288.
 59. Weippert, A., Kajewski, S.L., Tilley, P.A. (2003) The implementation of online information and communication technology (ICT) on remote construction projects. Logistic Information Management, Vol. 16, No. 5, p. 327-340.
 60. Wiig, K.M. (1997) Knowledge Management: An Introduction and Perspective. The Journal of Knowledge Management, Vol. 1, No. l, p. 6-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu