BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przychodzeń Justyna, Przychodzeń Wojciech
Tytuł
Szara strefa a nierówności dochodowe w gospodarkach posocjalistycznych
The Unofficial Economy and Income Inequalities in Transition Economies
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 2, s. 75-81, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Master of Business Administration (MBA), Gospodarka nieformalna, Zróżnicowanie płac, Społeczeństwo postsocjalistyczne, Dochody ludności, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Nierówności dochodowe
Master of Business Administration (MBA), Informal economy, Wage differential, Post-communist society, People's income, Systemic transformations in the economy, Income inequalities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie analizuje wpływ zasięgu gospodarki nieformalnej na zróżnicowanie dochodów w gospodarkach posocjalistycznych. Zależność pomiędzy rozmiarami szarej strefy a poziomem dyspersji dochodów dla 17 objętych analizą krajów w 2005 roku jest dodatnia i statystycznie istotna. Uwzględnienie nieoficjalnie uzyskiwanych dochodów przyczynia się raczej do zwiększenia rozpiętości dochodowych w państwach posocjalistycznej transformacji - dodatkowe dochody z działalności nierejestrowanej są domeną głównie osób najlepiej uposażonych, a progresywny system podatkowy nie jest wystarczająco silnym czynnikiem przeciwdziałającym temu zjawisku. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the relation between the shadow economy and income inequalities. For transition economies, the share of output produced in the informal economy is positively correlated with income inequalities. This hypothesis is strongly supported by empirical data for 17 transition economies in 2005. Unofficially gained incomes contribute significantly to the increasing income inequalities in post-socialist countries. Additional incomes from unregistered activities are the domain of the richest and the progressive tax system is not strong enough to counteract this phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cagan, P. (1958) The Demand for Currency Relative to the Total Money Supply. Journal of Political Economy, No. 66(3), p. 302-328.
 2. Daras, T, Zienkowski, L., Żołkiewski, Z. (2006) Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa w Polsce w latach 1993-2004. Bank i Kredyt, nr 11-12, s. 27-45.
 3. De Soto, H. (1989) The other Path: The Invisibly Revolution of the Third World. New York: Harper and Row.
 4. Enste, D., Schneider, F. (2000) Shadow Economies: Sizes, Causes, and Consequences. Journal of Economic Literature, Vol. 38(1), p. 77-114, 3-2000.
 5. Feige, E. (1986) A Re-examination of the ,,Underground Economy" in the United States. IMF Staff Papers, No. 33(4), p. 768-781.
 6. Fields, G. (1975) Rural-urban Migration, Urban Unemployment and Underdevelopment, and Job-Search Activities in LDCs. Journal of' Development Economics, No. 2, p. 165-187.
 7. Harris, J., Todaro, M. (1970) Migration, Unemployment and Development. American Economic Review, No. 60, p. 126-142.
 8. Johnson, S., Kaufman, D., Shleifer, A. (1997) The Unofficial Economy in Transition. Brookings Papers on Economic Activity, Fill 1997, Washington, D.C.
 9. Kaufman, D., Kaliberda, A. (1996) Integrating the Unofficial Economy into the Dynamics of Post-Socialist Economies. World Bank Policy Research Working Paper, No. 1691, p. 1-39.
 10. Kolodko, G.W. (1999) Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Warszawa: Poltext.
 11. Loayza, N., Oviedo, A., Serven, L. (2007) The Impact of Regulation on Growth and Informality: Cross-Country Evidence. In: Guha-Khasnobis, B., Kanbur, R., Ostrom, E. (2007) Linking the formal and Informal Economy. Oxford: Oxford University Press, p. 121-144.
 12. Przychodzeń, W. (2008) Zróżnicowanie dochodów a wzrost w gospodarkach posocjalistycznych. W: Woźniak, M. (red.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 13. Schneider, F. (2007) Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries, Economics: The Open-Access. Open-Assessment E-Journal, Vol. 1, p. 1-47.
 14. Tanzi, V. (1980) The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications. Banca Nazionale del Lavoro, No. 135(4), p. 427-453.
 15. Tanzi, V. (1983) The Underground Economy in the United States: Annual Estimates 1930-1980. IMF Staff Papers, No. 30(2), p. 283-305.
 16. TransMONEE (2007) Database UNICEF IRC, Florence; UN/ WIDER World Income Inequality Database (WHO), Helsinki.
 17. World Bank (2001) World Development Report. Washington, D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu