BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morawski Mieczysław, Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu
Talent Management: Basic Processes and Guidelines for System Creation
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 47-59, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Popyt na pracowników
Talent management, Human capital, Human Resources Management (HRM), Demand for workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zdaniem autorów procesy zarządzania talentami. Wskazano na zawarte w tych procesach działania. Ponadto autorzy opracowania sformułowali zasadnicze wytyczne budowy systemu zarządzania talentami. (abstrakt oryginalny)

This paper presents talent management process tasks that, in the view of the authors, are of greatest importance. Moreover, the authors formulate basic guidelines for building a talent management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (2005), Kilka refleksji tytułem wstępu [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 2. Goffee R., Gareth J. (2007), Wybitnie uzdolnieni pracownicy: wyzwania dla lidera, "Harvard Business Review Polska", nr 8, Warszawa.
 3. Groysberg B., Nanda A., Nohria N. (2008), Duże ryzyko zatrudniania gwiazd, "Harvard Business Review Polska", nr l, Warszawa.
 4. Gwiezdne wojny (2007), wywiad z M. Kalinowskim, prezesem firmy konsultingowej "Headworker", "Manager Magazyn", tom (4), Warszawa.
 5. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł. (2005), Identyfikacja i pomiar talentu w organizacji [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 6. Listwan T. (2005) Zarządzanie talentami- wyzwanie współczesnych organizacji [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa .
 7. Maliszewska E. (2005), Zarządzanie talentami - rozwiązania praktyczne [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 8. Mikuła B. (2007), Zarządzanie talentami [w:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
 9. Mikuła B., Morawski M. (2008), 'Talenty jako podmioty zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 10. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 11. Morawski M. (2006), Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system -pracownik, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław .
 12. Renzulli J.S. (1986), The three-ring conception of giftedness: A development model for creative productivity [w:] Stenberg R.J., Davidson J.R.E. (eds.), Concepcions of giftedness, Cambridge University Press, Cambridge - cyt. za Chełpa S. (2005), Samorealizacja talentów [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 13. Szajna J. (2007), Jak współpracować z utalentowanymi pracownikami? "Harvard Business Review Polska", nr 10, Warszawa.
 14. Tannenbaum A.J., Giftedness. (1986), A psychosocial aproach [w:] Sternberg R.J., Dvidson J.E. (eds.), Conceptions of giftedness, Cambridge University Press, Cambridge - cyt. za Chełpa S. (2005), Samorealizacja talentów [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu