BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okularczyk Stanisława
Tytuł
Wartość ekonomiczna środowiska naturalnego podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie
The Economic Value of the Natural Environment as the Basis of Balanced Economic Development in Poland and in the World
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 367-378, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wartość ekonomiczna, Środowisko przyrodnicze, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Materiały konferencyjne
Economic value, Natural environment, Sustainable development, Economic aspects of environmental protection, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Małopolska, Region podkarpacki
Malopolska
Abstrakt
Badano metody ewaluacji ekonomicznej środowiska naturalnego stosowane przez różne kraje świata. Spośród licznych metod do najbardziej precyzyjnych zaliczono metodę analizy kosztów i korzyści oraz metodę kapitału ludzkiego. Te metody autorka zastosowała w ewaluacji środowiska naturalnego Małopolski i Podkarpacia. Do mniej precyzyjnych należą metody hedoniczne oraz metoda kosztów podróży. Analizowano instrumenty i narzędzia wstrzymania procesu degradacji zasobów przyrodniczych. Porównywano skuteczność instrumentów ekonomicznych oraz regulacji i nakazów prawnych. Instrumenty ekonomiczne stosują kraje bogate, wysoko rozwinięte. Kraje ubogie nadal stosują głównie regulacje prawne o małej skuteczności. (abstrakt oryginalny)

Methods used in various countries for the economic evaluation of the natural environment were investigated. Among the numerous methods the Cost and Benefit Analysis method and the Human Capital method are the most accurate. The present author used these methods to evaluate the natural environment of Małopolska and Podkarpacie regions. Hedonic methods and the Travel Costs method are less precise but used in the USA and EU countries. Various instruments and tools of preventing the process of natural resources degradation on different continents were analysed. The economic instruments and the legal rules and regulations were compared for efficiency. The efficiency of economic mechanisms which necessitate environmental protection was found to be higher. However, they can be applied only by highly developed countries. Poor countries continue to use highly ineffective legal regulations. In consequence, Third World countries continue to use wasteful economic policies towards renewable and non-renewable resources and so they are affected by the process of environmental degradation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu