BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian
Tytuł
Sprzedaż ziemi cudzoziemcom w Polsce
Selling Properties to Foreigner in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 411-424, ryc., tab.
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Obrót nieruchomościami, Prawo nieruchomości, Cudzoziemcy, Materiały konferencyjne
Ground real estate, Real estate trade, Real estate law, Foreigners, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce, regulowane przepisami ustawy z 24 marca 1920 r. Przepisy te wielokrotnie nowelizowano. Ostateczny kształt ustawa przybrała w styczniu 1999 r. W związku z integracją Polski z Unią Europejską istotne znaczenie ma zgodność naszych regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców z odpowiednimi przepisami istniejącymi w innych państwach. Dopuszczenie do nieskrępowanego zakupu nieruchomości przez obywateli państw Unii nie jest możliwe. Składa się na to wiele powodów. Po pierwsze ceny ziemi w Polsce są znacznie niższe niż w Europie Zachodniej. Po drugie poziom rozwoju gospodarczego Polski odbiega od poziomu tego rozwoju w państwach Unii. Tym samym możliwości finansowe mieszkańców Europy Zachodniej są większe niż obywateli polskich. Po trzecie ważny jest tu także wynik historyczny związany z ukształtowaniem granic w Europie po II wojnie światowej. Wobec tego zasadne jest wynegocjowanie kilkuletniego okresu przejściowego chroniącego rynek nieruchomości. Analizując dotychczasową praktyką sprzedaży ziemi obcokrajowcom, stwierdzono, że najwięcej zakupili jej obywatele Niemiec w woj. katowickim. (abstrakt oryginalny)

The basis of property purchases by foreigners in Poland has been regulated by rules of law since the 24th of March 1920, and has been amended many times. In January 1999. the final form of this law was adopted. In relationship to the integration of Poland into the European Union, it is essential to amend our purchasing regulations of properties by foreigners to the existing rules in other countries. Poland cannot permit the purchasing of properties by foreigners of other countries. There are many reasons for this. First, the price of land in Poland is considerably lower than in Western Europe. Second, the level of Poland's economic development is beneath the level of economic development of the countries in the UE. The financial possibilities of inhabitants of Western Europe are greater than those of Polish citizens. Thirdly, there are historical problems resulting from and connected to the forming of borders in Europe after World War II. Due to the above, it is legitimate to negotiate for several years transition period for the property market. Because of the existing practice of selling land to foreigners, German citizens have purchased the highest quantity of land in the province Katowickim. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu