BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyński Jerzy, Kwapisz Jerzy
Tytuł
Zróżnicowanie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w województwie podkarpackim
Diversification of Technical Infrastructure in the Rural Areas of the Podkarpackie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 435-446, ryc., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura techniczna, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Obszary wiejskie, Materiały konferencyjne, Rozkład przestrzenny
Technical infrastructure, Technical infrastructure of agricultural, Rural areas, Conference materials, Spatial distribution
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W pracy przedstawiono oceną nasycenia i przestrzennego zróżnicowania wyposażenia w wybrane elementy infrastruktury technicznej obszarów wiejskich województwa podkarpackiego. Oceny dokonano na podstawie syntetycznej miary rozwoju, średniego tempa zmian w latach 1994 do 1999 oraz współczynnika koncentracji Florence'a. Uzyskane wyniki pozwalają ocenić zmiany nasycenia, rozmieszczenie przestrzenne i stopień dostępności zamieszkującej badany obszar ludności do istniejących elementów infrastruktury. Autorzy stwierdzają dużą nierównomierność w rozmieszczeniu przestrzennym elementów infrastruktury oraz znaczne ich skoncentrowanie w centralnej części województwa. (abstrakt oryginalny)

The work presents evaluation of saturation with selected elements of technical infrastructure and their spatial diversification in the rural areas of the Podkarpackie province. The evaluation was based on a synthetic measurement of development, mean rate of changes over 1994-1999 period and concentration coefficient by Florence. The results allow estimating changes in saturation, spatial distribution and accessibility of existing elements of infrastructure for the local communities. The authors have found considerable inequality in spatial distribution of infrastructure elements that are mostly concentrated in the central part of the province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu