BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Krystyna, Ozimek Irena
Tytuł
Proces integracji Polski z Unią Europejską w opinii mieszkańców wsi
Rural Dwellers Attitude Towards Poland's Integration with the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 447-455, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Badanie opinii, Wieś, Społeczności lokalne, Rolnictwo, Materiały konferencyjne
Poland's economic integration with the EU, Opinion research, Village, Local community, Agriculture, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Perspektywa integracji Polski z Unią Europejską łączy się z różnym nastawieniem ze strony reprezentantów poszczególnych środowisk społeczno-zawodowych. Większość prowadzonych prac badawczych z tego zakresu wskazuje, iż grupą o wyraźnie negatywnym nastawieniu wobec procesu integracji są mieszkańcy wsi, a zwłaszcza rolnicy. Jednocześnie obserwuje się, że deklarowane przez Polaków poglądy na temat procesu integracji z UE są wypadkową wielu różnych uwarunkowań, zarówno socjodemograficznych, jak i ekonomicznych. Stwierdza się, że postawy prounijne reprezentują osoby relatywnie młodsze, lepiej wykształcone, lepiej sytuowane oraz zamieszkujące większe miasta. Mieszkańcy wsi deklarują postawy tzw. eurosceptycyzmu, obawiając się wielu niekorzystnych następstw procesu integracyjnego. (abstrakt oryginalny)

The research conducted in 1998 (quantitative interviews) and 1999 (qualitative interviews) on Poles attitude towards integration with European Union shows that rural citizens express opinion about negative impacts of the integration process on Polish rural areas and agriculture. According to the respondents the negative impacts will particularly influence the small farms. The factors, which differentiated the opinion of the respondents, were among others: age, education level and perception of respondents' households economic situation. The respondents express lack of reliable, no emotionally led information on the issue, they expect consequent government information policy and stabile rural and agrarian policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu