BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara, Kropsz Irena
Tytuł
Zmiany wyposażenia w wybrane elementy infrastruktury obszarów wiejskich w Sudetach w latach 1996-1999 w aspekcie integracji z Unią Europejską
Changes in the Sudety Rural Areas Equipment in Selected Elements of Infrastructure in 1996-1999 Considering Integration with the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 457-466, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Infrastruktura rolnictwa, Materiały konferencyjne, Integracja gospodarcza Polski z UE
Infrastructure, Agricultural infrastructure, Conference materials, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Sudety
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany wyposażenia infrastrukturalnego obszarów wiejskich położonych na terenach byłych województw sudeckich Dolnego Śląska w latach 1996-1999. Uwzględniono elementy infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej. Oceny dokonano, biorąc pod uwagę procent gospodarstw korzystających z wybranych elementów infrastruktury w miejscu ich zlokalizowania w poszczególnych latach. W badanym okresie wystąpiły niekorzystne tendencje w rozwoju infrastruktury ekonomicznej i społecznej. Wyraźna poprawa nastąpiła w sferze wyposażenia wsi w elementy infrastruktury technicznej. (abstrakt oryginalny)

This paper shown changes in the equipment of infrastructure of rural areas situated on former Lower Silesia's voivoclships in the period 1996-1999. In this study was included elements on the techinacal, economic and social infrastructure. The estimation was made based on the percent of farms used with the selected elements of infrastructure in the place their localization. In the investigated period were visible unfavourable tendency to the development of economic and social infrastructure. The improvement was visible in the equipment of villages in elements of technical infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu