BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ilasz-Kłoda Patrycja
Tytuł
Instytucjonalizacja bezpiecznego obrotu elektronicznego w Polsce
The institutionalization of secure electronic commerce in Poland
Źródło
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 2, s. 100-116, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Master of Business Administration (MBA), Instytucjonalizm, Instytucjonalizacja zarządzania, Podpis elektroniczny, Społeczeństwo informacyjne
Master of Business Administration (MBA), Institutional economics, Institutionalization of management, Digital signature, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedzenie na pytania, jak przebiegał proces instytucjonalizacji obrotu elektronicznego w Polsce oraz na jakim etapie ten proces obecnie się znajduje. Punktem wyjścia dla rozważań jest socjologiczna teoria instytucjonalizacji. Poświeciłam szczególną uwagę procesowi instytucjonalizacji niezbędnego składnika bezpiecznego obrotu elektronicznego, jakim jest bezpieczny podpis elektroniczny, na tle rozwiązań europejskich, poczynając od źródła instytucjonalizacji - idei społeczeństwa informacyjnego. Jest on podstawowym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo obrotu elektronicznego, przez swoją właściwość skutecznej weryfikacji tożsamości uczestników tego obrotu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this interdisciplinary paper is to answer the following questions: how has the process of institutionalization of secure electronic commerce in Poland developed? At what stage is it now? The paper is based on the institutional theory of social science. The author focuses on the institutional process of one of the most crucial elements of secure electronic commerce, namely the advanced electronic signature, which is one of the most efficient methods of authentication. Taking into consideration that one of the phases of the institutionalization process is legislation, the paper presents selected European and Polish sources of law with reference to electronic commerce and the advanced electronic signature. This paper is part of the research that the author is carrying out for her doctoral thesis on the influence of legal regulations on the organizational equilibrium of advanced electronic signature providers in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gąciarz, B., Pańków, W. (2007) Instytucjonalizacja jako kategoria teoretyczna organizująca badania nad transformacją ustrojową, niepublikowany materiał dydaktyczny z przedmiotu na studiach doktoranckich Teoria instytucji i instytucjonalizacji w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 2. Kamiński, A.Z. (1991) Instytucje i organizacje. W: Krawczyk, Z., Morawski, W., Socjologia. Problemy podstawowe. Warszawa: PWN.
 3. Krasko, M. (red.) (2007) Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 4. Offe, C. (1995). Projektowanie instytucji w krajach Europy Wschodniej w okresie przemian. W: Hausner, J. (red.) Narodziny demokratycznych instytucji. Kraków: Fundacja "Praca Polska". Pawlak, W. (1993) Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa. Studia Socjologiczne, nr 1(128), s. 65-76.
 5. Pitala, M. (2000). Wybrane zagadnienia handlu elektronicznego w ujęciu nowej dyrektywy Unii Europejskiej. Parkiet, 29.07.2000.
 6. Podpłoński, R., Popis, P. (2004) Podpis elektroniczny. Komentarz. Warszawa: Difin.
 7. Pejaś, J., Chocianowicz, W. (2007) 5 lat oficjalnego życia podpisu elektronicznego "w objęciach " publicznej administracji w Polsce - czy wystarczy face-lifting, czy też niezbędna jest reanimacja? Materiały konferencyjne XI Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii Enigma 2007, 23-25.05.2007.
 8. Samuelson, P.A., Nardhaus, W.D. (2000) Ekonomia 2. Warszawa: WN PWN.
 9. Wojtaszek-Mik, E., Mik, C. (2000) Traktaty europejskie. Kraków: Zakamycze.
 10. Zieleniewski, J. (1969) Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN. Uzasadnienie do projektu ustawy o podpisie elektronicznym przedstawione Marszałkowi Sejmu (M. Płażyńskiemu) przez Premiera]. Buzkazdnia22.02.2001. Dostępne na: http://orka. sejm.gov.pl/Rejestrd. nsf?OpenDatabase.
 11. EuropE and the Global Information Society. Recommendations to the European Council, Brussels, 26 May 1994. Dostępne na: http://www.europa.eu.int/ISPO/infosoc/backg/bange- man.html
 12. European Initiative in Electronic Commerce z 16.04.1997 r. Dostępne na: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/ 132101.html
 13. Społeczeństwo informacyjne. Dostępne na: http://wwwl.ukie. gov.pl/WW W/serce.nsf/DocByLocation?OpenView&Restrict ToCategory=Obszary%20tematyczne>Spo-H~ecze~n~st wo%20informacyjne
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-0328
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu