BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Veselinovic Branislav, Ševarlic Miladin M.
Tytuł
Programs of the Organic Agriculture in FR Yugoslavia : Case Study TERRA'S - Subotica
Programy rolnictwa ekologicznego w Jugosławii : na podstawie badań Towarzystwa TERRA'S w Subotnicy
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 467-475, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Produkcja rolna, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Rozwój rolnictwa, Materiały konferencyjne
Agriculture, Ecological agriculture, Agricultural production, Agricultural and food processing, Rural development, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Jugosławia, Subotnica
Yugoslav
Abstrakt
W 1986 r. powstały pierwsze programy przetwórstwa żywności wykorzystującego produkty ekologicznego rolnictwa - „Natura Vita" w Serbskim Związku Spółdzielczych Stowarzyszeń i „Pover Nature" w holdingu „Agroeconomik" w Belgradzie. Stowarzyszenie Naturalnej Żywności TERRA'S, utworzone w 1990 r., reprezentuje obecnie najważniejsze jugosłowiańskie stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego, działając jako koordynator INFOAM dla członków z regionu byłej Jugosławii. Ustanowienie przepisów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego (2000) spowodowało konieczność stworzenia instytucjonalnych warunków dla handlu jego produktami. Powstał znak handlowy YU-FOOD, PRODUCT OF ORGANIC AGRICULTURE, znany na międzynarodowym rynku. Jednocześnie prawo to powinno być zharmonizowane z przepisami INFOAM i EU. W pracy zaprezentowano różnorodną działalność TERRA'S od momentu powstania pierwszej eksperymentalnej Biostacji w 1990 r. i farmy „Sunny" w 1992 r. w rejonie Subotica-Horgos - wiele programów edukacyjnych, bogatą działalność publicystyczną, wydawanie certyfikatów dla produktów rolnictwa ekologicznego. Działalność ta służy także pobudzaniu tego rodzaju produkcji i upowszechnianiu modelu TERRA'S w innych rejonach Jugosławii oraz innych krajach bałkańskich. (abstrakt oryginalny)

The first food processing programs using the methods of organic agriculture were initiated in Yugoslavia back in 1986 by establishing of "Natura Vita" in the Serbian Association of Cooperative Societies and "Power of nature" in "Agroekonomik" holding company - Beo-grad. An Association for Natural Foodstuffs TERRA'S was established back in 1990, which represents today the most important Yugoslav association for organic agriculture and acts as coordinator of IFOAM members for the region of ex SFR Yugoslavia. Promulgation of the Law on organic agriculture (2000), has created necessary institutional prerequisites for marketing of products bearing trade mark YU-FOOD, PRODUCT OF ORGANIC AGRICULTURE on the international market. On the grounds of this law, our legal regulations concerning organic agriculture should be harmonized with regulations and standards of IFOAM and EU. This study addresses in particular specific character of diversified activities of TERRA'S, from establishing of the first "Experimental bio-station" (1990) and Bio-dynamic real estate "Sunny farm" (1992 in the sandy field of Subotica-Horgos region, through numerous educational programs and rich publishing activity concerned with organic agriculture and sustainable development, certification of organic agriculture products and bio-inputs for this production, up to ample international activities and extension of TERRA'S model to other regions in FR Yugoslavia and Balkan countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu