BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrick Martin, Spychalski Grzegorz, Świtłyk Michał
Tytuł
Are Polish Farmers Credit Constrained? Theoretical Considerations and First Results of a Survey in Western Pomerania (Poland)
Polscy rolnicy w obliczu bariery kredytowej? Teoretyczne rozważania i wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej w województwie zachodniopomorskim
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 519-528, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Kredyt rolny, Zabezpieczenie kredytów, Ograniczenia kredytowe, Materiały konferencyjne
Agriculture, Agricultural credit, Securities loans, Credit restraint, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy i na ile niskie nakłady inwestycyjne w polskim rolnictwie uwarunkowane są specyficznymi barierami utrudniającymi dostęp do kredytów rolnych. W części teoretycznej przeprowadzona jest dyskusja określonych wyników alokacji kredytowej w ujęciu mikroekonomicznym. Specjalną uwagę poświęcono standardowej racjonalizacji cenowej, asymetrii informacyjnej oraz oczekiwaniom potencjalnych kredytobiorców. Istotność teoretycznych hipotez przetestowano przy użyciu danych z przeprowadzonej do tego celu ankiety w byłym województwie szczecińskim obecnie części województwa zachodniopomorskiego. Wyniki badań dopuszczają ogólną konkluzję, iż większość rolników ma dostęp do kredytu. Apele do zwiększenie subsydiów do stóp procentowych są więc nieuzasadnione. Rezultaty sugerują jednak, że producentów ograniczają często czynniki pozacenowe, np. brak zabezpieczenia kredytowego. (abstrakt oryginalny)

This paper examines in how far the poor investment performance of Polish farms can be attributed to specific constraints that farmers face on rural credit markets. In the theoretical part, different outcomes of loan allocation are discussed in a microeconomic framework, with particular reference to standard price rationing, information asymmetries and expectations of prospective borrowers. The significance of the theoretical results is then evaluated by using data collected specifically for this purpose in the former Szczecin voivodship, now part of Western Pomerania. It allows the general conclusion that the majority of farms does have access to the credit market. Calls for a further extension of interest subsidies are therefore unjustified. However, the results suggest that non-price factors such as lack of collateral partially constrain some producers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu