BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puurunen Maija
Tytuł
Adjustment of the Finnish Agriculture in the European Union
Dostosowanie fińskiego rolnictwa do Unii Europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 547-556, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja żywności, Ceny produktów rolnych, Agenda 2000, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Materiały konferencyjne
Agriculture, Food production, Agricultural prices, Agenda 2000, Economic and political integration of Europe, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Finlandia
Finland
Abstrakt
W 1995 r. Finlandia przyłączyła się do Unii Europejskiej jako najbardziej wysunięty na północ kraj. Członkostwo w Unii Europejskiej spowodowało znaczne zmiany w fińskim rolnictwie. Cały łańcuch produkcji żywnościowej musiał stawić czoło nowej sytuacji. Zmiany dotyczące zniesienia kontroli granicznej i obniżenie cen na produkty rolne dotknęły najbardziej ludność rolniczą. Członkostwo spowodowało przyspieszenie strukturalnych zmian w rolnictwie. Liczba gospodarstw rolniczych zmniejszyła się w drugiej połowie lat 90. o ponad 15%, a przeciętna ich wielkość wzrosła z 22 do około 26 ha. Przewiduje się, że oba te trendy będą kontynuowane. Dochód farmerów i opłacalność rolnictwa są najbardziej krytycznymi problemami w przystosowaniu rolnictwa. Praca zawiera wyniki ostatnich badań nad rozwojem dochodu i ocen dotyczących wymagań Agendy 2000. Dyskusji na temat wsparcia rolnictwa nie można uniknąć, ponieważ dochód fińskich gospodarstw bez pomocy mógłby być ujemny lub wynosić zero we wszystkich dziedzinach produkcji. Według ostatnich badań nad wprowadzeniem Agendy 2000 przeciętny poziom dochodu gospodarstw powinien wzrosnąć. Jednak dodatni wzrost dochodu jest poważnie zagrożony przez rosnące koszty energii. (abstrakt oryginalny)

In 1995 Finland joined to the European Union as the northernmost country. The membership in the EU caused significant changes in the Finnish agricultural sector. The whole food production chain had to face a new competitive situation. Changes concerning the abolition of border controls and decrease in the producer prices affected the livelihood of the farming population the most. The membership resulted in the accelerated structural change in agriculture. The number of farms engaged in agricultural production decreased over 15% in the latter half of the 1990s, and the average farm size of active farms has increased from 22 ha to about 26 ha. Both of these trends are expected to continue. Income development of farmers and profitability of agriculture are most critical issues in the adjustment process of agriciilture, and the paper contains some results of the recent studies on income development and estimates concerning the Agenda 2000 regime. Discussion on the increased support bound of the agriculture cannot be avoided, because in Finland the farm income would be zero or negative in all production lines without any direct support. According to the recent studies on the impacts of Agenda 2000 the average farm income would increase at the farm level. However, the positive income development is seriously threatened by the recent increase of costs due to the rise of energy price especially. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu