BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Maria
Tytuł
Przedsiębiorczość jako podstawa rozwoju lokalnego
Enterprise as a Basis of the Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 595-601
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Obszary wiejskie, Rozwój lokalny, Rozwój przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Entrepreneurship, Rural areas, Local development, Entrepreneurship development, Conference materials, Non-agricultural economic activity
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich stanowiącym podstawę rozwoju lokalnego. Prezentuje problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, wśród których należy wymienić zbyt wysoki udział pracujących w rolnictwie, brak miejsc pracy poza rolnictwem, niski poziom wykształcenia wpływający na tempo modernizacji i rozwijanie pozarolniczej działalności na wsi. Równocześnie wskazuje, jakie kroki podejmuje państwo by przeciwdziałać problemom rozwojowym obszarów wiejskich oraz jakie działania wspierają przedsiębiorczość na terenach wiejskich (tj. rozbudowany system gwarancji i poręczeń, specjalne traktowanie inwestycji, które dodatkowo uzupełniają infrastrukturę techniczną, promocje wsi jako atrakcyjnego miejsca inwestowania, rozwój centrów przedsiębiorczości, rozwój doradztwa i wiele innych). Obok powyższych punktów artykuł zwraca uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają instytucje lokalne w pracach związanych z rozwojem przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

This article discusses problems connected with the development of enterprises on the countryside, which is the basis of local development. Some of the problems which should be pointed out are: too high a level of work participation in agriculture, lack of work places outside of agriculture, and a low level of education which influences both the speed of modernization and the development of other activities within the country. At the same time this article explains the steps which need to be taken by the government to sort out countryside development and other activities which support such enterprises, for example: a complex system of guarantees, special protection for investments which supplement the technical infrastructure, promoting of villages as attractive places for investments, allocating resources for the development of enterprise centres. Local institutions also play an important role in the development of enterprises on the countryside. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu