BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ševarlic Miladin
Tytuł
Structural Changes in Agribusiness of FR Yugoslavia
Strukturalne zmiany agrobiznesu w Jugosławii
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 627-642, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia strukturalne, Agrobiznes, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Materiały konferencyjne, Zmiany strukturalne
Structural transformation, Agrobusiness, Systemic transformation, Conference materials, Structural changes
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Jugosławia
Yugoslav
Abstrakt
W artykule przedstawiono zmiany strukturalne w agrobiznesie Jugosławii w latach 1990-1999, w okresie postsocjalistycznych przekształceń. Przekształcenia te odbywały się w nietypowych ekonomicznie warunkach, które spowodowały pojawienie się tendencji do agraryzacji gospodarki w warunkach wyraźnego spadku wolumenu produkcji rolniczej. Obliczone wskaźniki makroekonomiczne wskazują na istotne zmiany agrobiznesu w Jugosławii w aspekcie struktury regionalnej (republik i prowincji), struktury gałęziowej (pregospodarowanie, gospodarowanie i postgospodarowanie w sektorze agrobiznesu), ale także struktury własnościowej (socjalny, prywatny, spółdzielczy i mieszany sektor własnościowy). (abstrakt oryginalny)

In this paper there are determined untypical economic conditions in the former phase of post-socialist transition in FR Yugoslavia (1990-1999), which have generated economic recession and even tendency of economy agrarisation in the conditions of expressive decrease of agricultural production volume. Calculated macro-economic indicators point at significant changes in Yugoslav agribusiness from the aspect of regional structure (republics and provinces), branch structure (pre-farming, farming and post-farming agribusiness sector)as well as property structure (social, private, cooperative and mixed property sector). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu