BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okularczyk Stanisława
Tytuł
Determinanty proekologicznej i ekonomicznej produkcji zwierzęcej w Polsce
Determinants of Ecological and Economical Animal Production in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 45-56, ryc., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja proekologiczna, Produkcja zwierzęca, Produkcja mleka, Ocena opłacalności produkcji, Materiały konferencyjne
Pro-ecological production, Animal production, Milk production, Estimation of profitability production, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W 153 gospodarstwach rodzinnych specjalizujących się w produkcji mleka, żywca wołowego i wieprzowego badano opłacalność chowu zwierząt, uwzględniając aspekt proekologicznego ich żywienia. Zwierzęta w badanych gospodarstwach żywiono paszami naturalnymi bez udziału hormonów i stymulatorów wzrostu. Badaniami objęto 52 gospodarstwa produkujące mleko krowie, 49 z opasem bydła mięsnego oraz 52 z tuczem trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Badano również dochody rolnicze netto oraz determinanty kształtujące opłacalność produkcji, a także czynniki minimalizacji kosztów proekologicznej produkcji zwierzęcej. Stwierdzono, że w hierarchii czynników determinujących opłacalność proekologicznego chowu zwierząt najważniejszymi są: udział pasz produkcji własnej, wydajność reprodukcyjna zwierząt oraz jakość i cena surowców pochodzenia zwierzęcego. (abstrakt oryginalny)

Profitability of animal breeding was investigated in 153 family farms specializing in milk, beef and pork production with reference to the ecological aspects of feeding. The animals were fed natural feeds with no hormones and growth stimulants. The studies involved 52 dairy farms, 49 beef farms, and 52 pig farms in a closed cycle. Net agricultural income, determinants of profitability and factors of minimizing ecological animal production were investigated. In the hierarchy of factors determining the profitability of ecological animal production, the following were found to be most important: proportion of farm-produced feeds, productivity and reproductive capacity of animals, and the quality and price of raw materials of animal origin. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu