BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lulcheva Dimka, Otoliński Eugeniusz, Dirimanova Violeta
Tytuł
The State of the Private Farms and Co-operatives in Plovdiv Region
Stan prywatnych i spółdzielczych gospodarstw rolnych w regionie Plovdiv
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 119-123
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Sytuacja gospodarcza, Rozwój rolnictwa, Infrastruktura rolnictwa, Materiały konferencyjne
Arable farm, Economic situation, Rural development, Agricultural infrastructure, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Bułgaria, Region Plovdiv
Bulgaria
Abstrakt
Praca zawiera analizę sytuacji ekonomicznej prywatnych i spółdzielczych gospodarstw rolnych w Bułgarii oraz propozycje działań, które mogą służyć jej poprawie. Ze względu na znaczne rozdrobnienie gospodarstw pierwszym ważnym zaleceniem jest scalenie ziemi, które może pozwolić na rozwój nowoczesnego rolnictwa. Do dalszych propozycji i zaleceń należą: wprowadzenie bardziej klarownych form bezpośredniego popierania producentów rolnych, promocja eksportu i budowa współczesnej infrastruktury rynkowej. Obecnie producenci rolni otrzymują kredyty na dogodnych warunkach w ramach programu SAPARD. Należy stworzyć normalny rynek obrotu ziemią i polepszyć strukturę wiekową siły roboczej. Państwo powinno zachęcać młodych ludzi cło rolnictwa przez preferowanie edukacji rolniczej, udzielanie dogodnych kredytów (grantów) dla młodych rodzin i zwiększenie wsparcia socjalnego, poprawiając w ten sposób ogólnie warunki życia na obszarach wiejskich. Powinien towarzyszyć temu dobrze rozwinięty rolniczy system informacyjny. Do tego należy dodać propozycję rozwoju systemu ubezpieczeniowego produktów rolnych. Głównym celem bułgarskich producentów rolnych przed włączeniem Bułgarii do Unii Europejskiej powinno być zwiększenie ich konkurencyjności w stosunku do producentów w krajach Unii. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the state of the agricultural production in the private farms and the agricultural producers' co-operatives in one of the most intensive agricultural regions in Bulgaria - Plovdiv. The agrarian reform in the country restored private ownership on the land but led to land fragmentation. The private farms cultivate small plots and are self sufficient with a little participation in the marketing process. They do not have clear specialization. The average yields are low considering the production capacity of the grown varieties The agricultural producers' co-operatives lack quipment and irrigation systems are destroyed. The state policy and the business environment provide weak support to Bulgarian agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu