BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta
Tytuł
Rolnictwo Opolszczyzny i Podlasia - podobieństwa i różnice
The Agriculture of Opolszczyzna and Podlasie - Similarities and Differences
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 315-323, ryc., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój wsi, Zróżnicowanie regionalne, Konkurencyjność regionów, Materiały konferencyjne
Agriculture, Rural development, Regional diversity, Regions competitiveness, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Opolszczyzna, Podlasie
Opolszczyzna region, Podlasie
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia dotyczące różnic między poszczególnymi regionami Polski. Analizą objęto 93 gospodarstwa rodzinne położone na Opolszczyźnie i Podlasiu. Z badań wynika, że między tymi dwoma regionami istnieją duże dysproporcje pod względem poziomu rozwoju rolnictwa. Stwierdzono, że podstawową ich przyczyną są odmienne warunki przyrodnicze tych regionów oraz różny poziom wyposażenia w czynniki produkcji. Efektywność gospodarowania rolników na Opolszczyźnie, a zatem ich konkurencyjność w porównaniu z krajami Unii Europejskiej jest większa niż na Podlasiu. W tej sytuacji w stosunku do analizowanych regionów powinny mieć zastosowanie odmienne metody oddziaływania polityki rolnej. (abstrakt oryginalny)

In the paper was presented issues connected with the regional differentiation in Poland. Analysis were accessioned 93 family farms situated on Opolszczyzna and Podlasie. The investigation results show that there were large disproportiones between opolskie and podlaskie province in the level of agriculture development. The main reason of that is other natural conditions and different level of production equipment. The chance of farmers on Opolszczyzna in concurrence with farmers from UE is higher than in Podlasie. In this situation the both regions needs different methods of agricultural policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu