BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oszmańska Maria
Tytuł
Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenach o bogatych walorach przyrodniczo-kraj obrazowych na przykładzie gminy Drawno
Developmental Possibilities of Enterprising Activities in the Area of Great Environmental Value on the Example of Drawno Commune
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 325-334, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój przedsiębiorczości, Agroturystyka, Krajobraz wiejski, Materiały konferencyjne
Rural development, Entrepreneurship development, Agrotourism, Rural landscape, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Gmina Drawno
Abstrakt
Celem pracy było poznanie opinii mieszkańców na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości w gminie Drawno, mającej bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe. Badania przeprowadzono w 1999 r. Wykazały one, że społeczność gminy widzi szansę rozwoju kilku kierunków przedsiębiorczości, w szczególności zaś agroturystyki, turystyki i drobnego przetwórstwa bazującego na surowcach rolnictwa ekologicznego i runie leśnym. Mieszkańcy wskazali na liczne, pilne problemy do rozwiązania dotyczące poprawy infrastruktury technicznej i zapobiegające degradacji środowiska, które w przyszłości pozwolą na rozwój turystyki. Walory przyrodnicze gminy wpłynęły na opinię mieszkańców o przydatności tych obszarów do prowadzenia określonych kierunków działalności przedsiębiorczej, które mieszczą się w ramach ekorozwoju. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was learning the inhabitants' opinion concerning the possibilities of enterprising activities in Drawno commune which possesses great environmental values as far as nature and landscape are concerned. The research was carried out in 1999. It has shown that the community acknowledges its chance of developing several branches of enterprising activities, especially agrotourism, tourism, and small food processing plants based on raw materials supplied by ecological agriculture and forest's undergrowth. The inhabitants pointed to numerous urgent problems which wait to be solved. The problems concerned technical infrastructure and means to prevent environmental degradation. The solutions to these problems will determine successful development of tourism in the future. The environmental values of the commune influenced the inhabitants' opinion about the usefulness of these regions to develop certain forms of enterprising activities, fitted within the framework of ecological development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu