BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smolik Joanna
Tytuł
Możliwości zastosowania koncepcji ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwach rolnych
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 2, s. 69-87, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Ekonomiczna wartość dodana, Analiza regresji
Agriculture, Agricultural enterprises, Economic Value Added (EVA), Regression analysis
Abstrakt
Ekonomiczna wartość dodana (EVA – economic value added) jest stosunkowo nową koncepcją pomiaru zysku ekonomicznego w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od klasycznych analiz ekonomiczno-finansowych EVA pozwala zweryfikować, czy zysk osiągnięty na skutek zaangażowania kapitału (własnego i obcego) jest adekwatny do kosztu tego kapitału z uwzględnieniem ryzyka przedsięwzięcia. Koncepcja liczenia ekonomicznej wartości dodanej jest jeszcze stosunkowo mało rozpowszechniona, głównie ze względu na trudności w jej zastosowaniu. Główna trudność polega na oszacowaniu wartości kosztu kapitału własnego w przedsiębiorstwach, które nie są notowane na giełdzie, a w szczególności w przedsiębiorstwach rolnych. W artykule przedstawiono technikę aplikacji koncepcji liczenia zysku ekonomicznego dostosowaną do specyfiki przedsiębiorstw rolnych. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury związanej z tym zagadnieniem. Analizę, przedstawioną w kolejnych częściach, przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z badań IERiGŻ-PIB prowadzonych pod kierownictwem W. Guzewicza. (obstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP (red. J. Kulawik). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 2. Ciborski D.: EVA rośnie razem zfirmami. „Rzeczpospolita", nr 98, 2006.
 3. Cwynar W., Cwynar A.: Model wyceny aktywów kapitałowych - problemy stosowania w praktyce. Rynkowa premia za ryzyko. Przegląd Organizacji, nr 9, 2007.
 4. Cwynar W., Cwynar A.: Model wyceny aktywów kapitałowych — problemy stosowania praktyce. Indeks beta. Przegląd Organizacji, nr l, 2008.
 5. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 6. Franc J.: Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 7. Franc-Dąbrowska J.: Rynkowa wartość dodana oraz ekonomiczna wartość dodana i ich praktyczna przydatność w ocenie przedsiębiorstw rolniczych. Przegląd Organizacji, nr 2, 2006.
 8. Gallinger G., W.: Advanced Valuation Methods. (http://www.public.asu.edu/~bac524/fin5811 Oa.pdf).
 9. Gatzki C.: Jak w praktyce obliczać i optymalizować ekonomiczną wartość dodaną (EVA). Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10, 2005.
 10. Gołębiowski G., Szczepankowski R: Analiza wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2007.
 11. 11, Guzewicz W., Kulawik J., Osuch D.: Jak powstał ranking, uwagi metodologiczne. Nowe Życie Gospodarcze z 26.11.2007.
 12. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 13. Maćkowiak E.: Wykorzystanie koncepcji ekonomicznej wartości dodanej do oceny sytuacji finansowej i wartości przedsiębiorstwa. Rachunkowość, nr 5, 2007.
 14. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2007.
 15. Zarzecki D., Byrka-Kita K.: Procedura szacowania kosztu kapitału własnego uwzględniająca specyfikę rynków wschodzących. Przegląd Organizacji, nr 2, 2005.
 16. Ziętara W, Olko-Bagieńska T.: Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu