BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Tomasz
Tytuł
Kształtowanie ekonomistów rolnictwa w szkołach wyższych Polski międzywojennej
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 2, s. 94-106, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Historia, Szkolnictwo wyższe
Agriculture, History, Higher education
Abstrakt
W artykule autor przedstawia problematykę kształcenia ekonomistów rolnictwa w szkołach wyższych Polski międzywojennej. Kształcenie ekonomistów rolnictwa prowadzono w ramach Wydziałów Rolniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego, Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego oraz Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej. Specyfiką kształcenia ekonomistów rolnych było łączenie przedmiotów typowo rolniczych z przedmiotami ekonomicznymi. W gronie wykładowców znajdujemy wybitnych przedstawicieli myśli ekonomiczno-rolniczej m.in. Stefana Moszczeńskiego, Wincentego Stysia, Wiktora Schramma, czy Jerzego Fiericha. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewski K.: Zakład Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego, [bmw.], 1939, wydanie internetowe Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
 2. Drozdowski M. M.: Władysław Grabski. Rzeszów, Warszawa 2004.
 3. Dybiec J.: Uniwersytet Jagielloński 1918-1939. PAU Kraków 2000.
 4. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1924 r., nr 4, s. 60; 1925 r., nr 13, s. 243; 1929 r, nr 5, s. 211.
 5. Fierich J., Kosiek Z.: Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1934-1945. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, seria B, 1963, z. 8.
 6. Grabski W.: Cele i zadania polityki agrarnej w Polsce. Warszawa 1918.
 7. Księga pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1906-1956.T. l i 2. SGGW Warszawa 1958.
 8. Ludkiewicz Z.: Uwagi ogólne o nauce o społecznym gospodarstwie agrarnym. Warszawa 1936.
 9. Nahlik K. J.: We Lwowie i na Pokuciu. Ścieżki mojej młodości. ARCANA, Kraków 2005.
 10. Piwowarski W.: Życie i działalność naukowo-dydaktyczna prof. drą hab. Czesława Skrzeszewskiego. Roczniki Nauk Społecznych, 1975, t. III.
 11. Politechnika Lwowska 1844-1945. Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1993.
 12. Popławski Z., Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1992. 13.Pytkowski W: Wiktor Schramm (Wspomnienia pośmiertne). Roczniki Nauk Rolniczych z 1958, t. 75, G-2.
 13. Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1938-1939. Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno [b.r.]. 15.Sowiński M.: Zakres i zadania nauk ekonomiczno-rolniczych. Wilno 1932.
 14. Staniewicz W: Wspomnienia o Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, seria B, 1966, z. 11.
 15. Strzeszewski Cz.: Śp. Władysław Grabski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z 1938 r., II półrocze, 489-491.
 16. Surzycki S.: Studia ekonomiczno-spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 1937, t. 40.
 17. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Skład osobowy i spis wykładów na rok akademicki 1938/9. Warszawa 1938.
 18. Szkoły Wyższe Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. Kasy im. J. Mianowskiego, Warszawa 1930.
 19. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Spis wykładów. Rok akademicki 1938/39. Trzy trymestry. Kraków 1938.
 20. Uniwersytet Poznański. Spis wykładów na I, II i III trymestr roku akademickiego 1930/31. Poznań 1930.
 21. Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1935/36. Poznań 1935.
 22. Wachowski M.: Geneza Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1926), Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, seria B, 1966, z. 11.
 23. Wieczorek T.: Historia szkolnictwa rolniczego w Polsce. SGGW, Warszawa 1980.
 24. Zarys polskiej myśli ekonomiczno-rolniczej do drugiej wojny światowej (pod. red. Antoniego Żabko-Potopowicza). Ossolineum, Wrocław 1973.
 25. Zbiór prac ekonomiczno-rolniczych prof. Władysława Grabskiego, asystentów dr. Bohdana Dederki, inż. roln. Czesława Strzeszewskiego, Zdzisława Karczewskiego i Stosława Zembrzuskiego. Warszawa 1930, s. III.
 26. Żabko-Potopowicz A.: Nauki ekonomiczno-rolnicze (w:) Encyklopedia Nauk Politycznych. Tom IV, z. l, Warszawa 1939.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu