BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik-Kiszka Zofia
Tytuł
Przemiany w strukturze zatrudnienia ludności w Polsce w latach 1992-1998
Changing Structure of Employment in Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 403-410, ryc., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Strukturalne przemiany w rolnictwie, Struktura zatrudnienia, Stopa bezrobocia, Wykształcenie, Materiały konferencyjne
Structural changes in agriculture, Employment structure, Unemployment rate, People's education, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zmiany, jakie zaistniały w strukturze zatrudnienia w Polsce z uwzględnieniem wieku i wykształcenia osób pracujących. Analizę oparto na wynikach badań aktywności ekonomicznej ludności, przeprowadzonych przez GUS w latach 1992-1998. Jako uzupełnienie badanego problemu przeanalizowano stopę bezrobocia w miastach i na wsi w zależności od poziomu wykształcenia. (abstrakt oryginalny)

For the further development of national economy changing in the structure of Polish rural socio-economy are necessary. The main problem is to reduce employment in the overpopulatet rural areas towards creating places of employment in non agricultural branches. According to the analysis since 1995 employment in cities have been increasing, but in the rural areas remained on the same level. The positive trend can be seen in rejunevation and faster age rotation of employee in the rural areas. According to experiment curried out during the years 1992-1998 also the level of education was improved in spite of in the rural areas dominated elementary professional education. Unfortunately present labour market reguire employee with higher galifications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu