BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówczyńska Aldona
Tytuł
Efektywność ekonomiczna czynników produkcji w rolnictwie polskim - analiza regionalna
Economic Efficiency of Production Factors in Polish Agriculture - Regional Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 2, s. 523-537, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność ekonomiczna, Produkcja rolna, Integracja gospodarcza Polski z UE, Wykształcenie, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Materiały konferencyjne
Economic efficiency, Agricultural production, Poland's economic integration with the EU, People's education, Demand adjustment process, Conference materials
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest przedstawienie efektywności czynników produkcji w rolnictwie polskim w ujęciu regionalnym. Stwierdzono, że polskie rolnictwo cechuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym pod względem cząstkowej efektywności ziemi, pracy, nakładów materiałowych i kapitału trwałego, mierzonej zarówno efektami produkcyjnymi, jak i dochodowymi. Wykazano również, że rolnictwo należy do tych sektorów gospodarki narodowej, które mają trudności w uzyskiwaniu porównywalnej wydajności czynników produkcji z działami pozarolniczymi. Stworzenie warunków do łagodzenia rozpiętości międzyregionalnych powinno być jednym z głównych celów polityki regionalnej w naszym kraju. Stanowi to jeden z warunków przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Economic efficiency of production factors in Polish agriculture in regional depiction was analysed in this article. The study presents land and labour productivity, effectiveness of material expenditures and capital assets. The analysis presents also labour factor's equipment in agriculture. Efficiency calculus was carried out on the basis of gross output and gross value added in agriculture by regions. Relation between agriculture and total economy in scope of labour and capital assets productivity also was identificated. Polish agriculture is characterized by regional diversification in scope of economic efficiency of production factors. It's possible to distinguish the group of voivodships with high-efficiency of production factors and the group of voivodships with unprofitable productivity in agriculture. In this range occurs the division on the regions with dynamic development and retarded regions. It's necessary to carry out structural transformation of agriculture in the aim to decrease interregional differences. Europen Union integration processes will accelerate structural changes and agriculture will be a beneficiary of these processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9342
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu