BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia
Tytuł
Dylematy w doborze menedżerów na kluczowe stanowiska w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych
Dilemmas in the Selection of Managers for Key Positions in the Branch Offices of International Companies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 33-45, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ekspat, Rekrutacja kadr kierowniczych, Podejmowanie decyzji kadrowych, Menedżer
Expatriate, Recruitment of management staff, Personnel decision making, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najczęstsze rozważania i badania dotyczące zatrudnienia ekspatów lub też menedżerów lokalnych (HCN) do filii korporacji w różnych krajach ograniczają się do porównania kosztów bezpośrednio związanych z ich kontraktem (koszty podróży, wynagrodzenia i dodatków finansowych, koszty relokacji rodziny). W niniejszym artykule przedstawiono klasyfikację menedżerów firm międzynarodowych ze względu na kierunek ich przemieszczeń oraz pochodzenie organizacyjne. Ponadto zaprezentowano czynniki organizacyjne, decydujące o wyborze menedżera na stanowisko w filii spośród ekspatriantów i menedżerów lokalnych. Na podstawie formuły kosztów internalizacji, autorstwa C. Hill i W. Kim, autorka wskazuje na te warianty, w których z punktu widzenia centrali korporacji korzystniej jest zatrudnić ekspatriantów, oraz sytuacje, w których warto skorzystać z menedżerów rynku lokalnego. (abstrakt oryginalny)

The most usual consideration and research into the employment of expatriates or local managers-host country nationals (HCN)-at corporate branches in various countries are limited to the comparison of costs directly linked with their contracts (the costs of travel, remuneration and financial bonuses, and the costs of relocating families). The author, on the basis of the cost internalization formula of C. Hill and W. Kim, indicates those alternatives where, from the point of view of the corporate head office, it is more advantageous to employ expatriates as well as situations in which it is better to benefit from managers on the local market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cerdin J., (2007), The role of expatriates in diffusing HRM practices across the MNC:an agency perspective, w: The 9th International HRM Conference, Conference Proceedings, Benson P. i in. (ed.), NMSU College of Business Talinn, Estonia.
  2. Harzing A.W, (2004), International HRM, Sage Publications, London.
  3. Przytuła (Stępczak) S., (2005), "ekspatriant", "inpatriant" [w:] Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
  4. Schaffer A., (2005), Consider cost and strategy when choosing between expatriate and host-national managers, "Journal of Business and Management", No. 11.
  5. Scullion H., Collins D.G., red. (2006), Global staffing, Routledge, London, NY.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu