BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczupaczyński Jerzy
Tytuł
Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menedżerów
The Ethic Dimension of Personnel Decision in Managerial Relations
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 77-89, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podejmowanie decyzji kadrowych, Etyka, Zwolnienie pracownika, Menedżer
Human Resources Management (HRM), Personnel decision making, Ethics, Dismissal, Manager
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Proetyczna orientacja jest niedocenianą w polskich przedsiębiorstwach jakością zarządzania zasobami ludzkimi. Jej punktem odniesienia są nie tylko rozwiązania systemowe, lecz także moralne przekonania pracowników, w szczególności kadry kierowniczej. Celem artykułu jest jakościowa analiza standardów moralnych, którymi kierują się kierownicy przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniach. Materiałem badawczym są relacje menedżerów na temat przeżywanych przez nich dylematów etycznych w sytuacji podejmowania trudnych decyzji kadrowych. W klasyfikacji standardów wykorzystane zostały modele sprawiedliwości dystrybutywnej i proceduralnej. (abstrakt oryginalny)

The pro-ethic orientation is an unappreciated quality in human resource management in Polish companies. Its reference points include not only systemic solutions, but also the moral conviction of employees, especially of the managerial staff. The purpose of this article is a qualitative analysis of moral standards guiding managers in taking decisions regarding dismissals. The research material consists of reports on the part of managers on their ethical dilemmas when faced with the undertaking of difficult staff decisions. Distributive and procedural justice models were utilized in classifying standards. Analysis results prove that ethical positions that represent a "welfare ethic," the basis of which is an orientation for protecting the basic needs of the worker that are threatened by loss of a job, dominate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams J.S. (1965), Inequality in Social Exchange, "Advances in Experimental Social Psychology", Vol. 2, Academic Press, New York, London.
 2. Andrałojć M. (2004), Czynnik kulturowy w ZZL - badania międzykulturowe, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 3. Arnott D. (2000), Corporate Cults, Amacom, New York.
 4. Bass B. M. (1985), Leadership and performance beyond expectations, Free Press, New York.
 5. Borkowska S. (2005), CSR - wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi; podejście unijne, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 6. Boyatzis R.E. (1998), Transforming Qualitative Information. Thematic Analyzis and Code Development, Sage Publications, London.
 7. Burns J.M.(1978), Leadership, Harper&Row, New York.
 8. Chell E. (2004), Critical Incident Technique [w:] C. Cassell, G. Symon (ed.), Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, Sage Publications, London.
 9. Crane A., Matten D. (2007), Business ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford University Press, New York.
 10. Doktór K. (2005), Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 11. Dornstein M. (1991), Conceptions of Fair Pay: Theoretical Perspectives and Empirical Research, Praeger, New York, Westport, CT, London.
 12. Flanagan J.C. (1954), The critical incident technique, "Psychological Bulletin", No. 51 (4).
 13. Gilligan C. (1977), In A Different Voice: Woman's Conception of the Self and of Morality, "Harvard Educational Review", No. 47.
 14. Graafland J., Kaptein M., Mazereeuw-van der Duijn Schouten C. (2006), Business Dilemmas and Religious Belief: An Explorative Study among Dutch Executives, "Journal of Business Ethics", No. 66.
 15. Jones T.M. (1991), Ethical decision making by individuals in organizations: an issue-contingent model, "Academy of Management Review", No. 16.
 16. Konecki K. T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Konow J. (2001), Fair a n d square: the four sides of distributive justice, "Journal of Economic Behavior & Organization", No. 46.
 18. Lewicka-Strzałecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 19. Leventhal G.S., Karuza J., Fry W.R. (1980), Beyond fairness: a theory of allocation preferences [w:] Mikula G. (ed.), Justice and Social Interaction: Experimental and Theoretical Contributions from Psychological Research. Springer, New York.
 20. Loviscky G.E., Trevino L.K., Jacobs R.R. (2007), Assessing Managers' Ethical Decisionmaking: An Objective Measure of Managerial Moral Judgment, "Journal of Business Ethics", No. 73.
 21. Pfeifer Ch. (2007), The Perceived Fairness of Layoffs in Germany: Participation, Compensation, or Avoidance?, "Journal of Business Ethics", No. 74.
 22. Rybak M. (2004), Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Yukl G. (2006), Leadership in Organizations, Pearson, Prentice Hall, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu