BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Izabela, Jędrzejowicz Piotr, Van der Heijden Beatrice I.J.M., Bozionelos Nikos, Knauth Peter, Scholarios Dora, Van der Schoot Esther
Tytuł
Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
ICT Specialists in Polish Small and Medium Enterprises
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 90-103, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Technologia informacyjna, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Kariera zawodowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Information Technology (IT), Employment in the enterprise, Professional career, Small business
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój sektora ICT powoduje konieczność nieustannej troski o rozwój zawodowy specjalistów ICT. Tradycyjne, paternalistyczne relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w sektorze ICT szybciej niż w wielu innych sektorach, zostają zastąpione związkami bardziej partnerskimi i elastycznymi, które cechuje jednak znacznie większa tymczasowość. Sytuacja ta wymaga zmiany podejścia do rozwoju zatrudnialności pracowników, która wpływa nie tylko ich możliwy sukces zawodowy, lecz przede wszystkim określa ich szanse na "przetrwanie" na niestabilnym i wymagającym rynku pracy. Prezentowane wyniki badań empirycznych dotyczą relacji pomiędzy uwarunkowaniami indywidualnymi a poziomem zatrudnialności pracowników sektora ICT w polskich MŚP. Są one fragmentem finalnych badań przeprowadzonych w ramach wieloletniego programu pt. "Indic@tor". (abstrakt oryginalny)

The dynamic growth of the ICT sector calls for continuous concern for learning and development on the part of ICT specialists. The ICT sectors traditional paternalistic relationships among employees and employers have been replaced in favor of more temporary, flexible, partner-oriented arrangements at a faster rate than in other sectors. This requires changes in the approach to employability, which not only has an impact on their potential for success, but primarily defines their chances of survival in the unstable and demanding labor market. The presented empirical results of research demonstrate the relationships between certain individual predictors of employability level among ICT sector workers in Polish SMEs. The presented data are a fragment of final research conducted within the context of the multi-year Indic@tor program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur M. B. (1994), The boundaryless career: A new perspective for organizational inquiry, "Journal of Organizational Behavior", No. 15, p. 295-306.
 2. Blau G. (1985), The measurement and prediction of career commitment, "Journal of Occupational Psychology", No. 58, p. 277-288.
 3. Boerlijst J. G. (1994), The neglect of growth and development of employees over 40 in organizations: a managerial and training problem [w:] Snel J., Cremer R. (eds.), Work and aging, Taylor & Francis Ltd, London.
 4. Boerlijst J. G., Van der Heijden B.I.J.M. (1996), Human Resources Management in Distress: Pitfalls for Gifted Workers in Organizations [w:] Munandar U., Semiawan C. (eds.), Optimizing Excellence in Human Resource Development, University of Indonesia Press, Jakarta.
 5. Brewerton P., Millward L. (2003), Organizational Research Methods. A Guide for Students and Researchers, Sage Publications, London.
 6. Carson K., Bedeian A. ( 1994), Career commitment: Construction of a measure and examination of its psychometric properties , "Journal of Vocational Behavior", No. 44, p. 237-262.
 7. Cohen A. (1999), Relationships among five forms of commitment: An empirical assessment, "Journal of Organizational Behavior", No. 20, p. 285-308.
 8. Csikszentmihalyi M., LeFevre J. (1989), Optima! experience in work and leisure, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 56, p. 815-822.
 9. Forrier A., Sels L. (2003 ), The concept employability: a complex mosaic, "International Journal of Human Resources Development and Management", No. 3 (2), p. 102-124.
 10. Fugate M., (2006), New perspectives on employability [w:] Greenhaus J., Callanan G. (eds.), Encyclopedia of Career Development, Sage Public., Thousand Oaks.
 11. Fugate M., Kinicki A.J. (2008), A dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change, "Journal of Occupational & Organizational Psychology", No. 81 (3), p. 503-527.
 12. Fugate M., Kinicki A.J., Ashforth B. E. (2004), Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications , "Journal of Vocational Behavior", No. 65, p. 14-38.
 13. Kanter R.M. ( 1989a), Career and the wealth of nations: a macro-perspective on the structure and implications of career form [w:] Arthur M. B., Hall D. T, Lawrence B. S. (eds.),Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, New York.
 14. Kanter R.M. (1989b), When giants learn to dance, Unwin, London.
 15. Marzec I., Van der Heijden B.I.J.M. (2003), Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ICT, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3, s. 65-75.
 16. Morrow P. ( 1993 ), The theory and measurement of work commitment, Greenwich, CT: JAI.
 17. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi , PWE, Warszawa.
 18. Redman T., Wilkinson A., ed. (2001), Contemporary Human Resource Management, Pearson Hall, Harlow.
 19. Thijssen J.G.L. (1998), Employability: Conceptual variants and components, Universiteit Utrecht FSW, Utrecht.
 20. Van Dam K. (2004), Antecedents and consequences of employability orientation, "European Journal of Work and Organizational Psychology", No. 13 (1), p. 29-51.
 21. Van der Heijde C. M., Van der Heijden B.I.J.M. (2006), A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability , "Human Resource Management", No. 45 (3), p. 449-476.
 22. Van der Heijden B.I.J.M. (2002), Prerequisites to guarantee life-long employability, "Personnel Review", No. 31 (1), p. 44-61.
 23. Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Jedrzejowicz P., Marzec I., Van der Schoot E., Bozionelos N., Epitropaki O., Knauth P., Mikkelsen A., Van der Heijde C. M., and the Indicator Study Group (2003),Report on Theoretical Background and Research Model, niepublikowane materiały badawcze programu Indic@tor, Enschede.
 24. Van der Heijden B.I.J.M., Scholarios D., Jedrzejowicz P., Marzec I., Van der Schoot E., Bozionelos N., Epitropaki O., Knauth P., Mikkelsen A., Van der Heijde C. M., and the Indic@tor Study Group (2005), Report on Final Results, niepublikowane materiały badawcze programu Indic@tor, Enschede.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu