BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomątowska Barbara, Janiak-Rejno Iwona
Tytuł
Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych - rola, wskazówki i zagrożenia
Designing Employee Assessment Systems: Role, Guidelines, and Threats
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 115-123, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracowników, System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
Human Resources Management (HRM), Employee appraisal, System of periodic performance evaluation
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wprowadzanie do przedsiębiorstw systemów okresowych ocen pracowniczych (SOOP) jest przedsięwzięciem trudnym i złożonym, składa się on bowiem z wielu powiązanych ze sobą etapów. Autorki artykułu skupiają się na etapie projektowania tego systemu. Wiele trudności z realizacją celów stawianych systemom ocen ma swój początek w tej fazie prac. Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia etapu projektowania dla powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest wprowadzenie i skuteczne wykorzystywanie SOOP w praktyce gospodarczej. Autorki podjęły próbę sformułowania najważniejszych wskazówek odnośnie do realizacji tego etapu oraz uzmysłowienia podmiotom oceniającym, z jakiego typu zagrożeniami powinni się liczyć oraz jak mogą im przeciwdziałać. (abstrakt oryginalny)

Implementation of periodic employee assessment systems into companies is a difficult and complex process. It consists of many mutually related phases such as design, implementation, utilization, monitoring, and control. The approach to each of these as well as the quality of solutions applied within their framework determines the success or failure of the entire operation. The authors of this article concentrate on the design phase of the periodic employee assessment system. Many of the difficulties in achieving assessment system targets have their genesis in this phase of work. The objective of this article is to show the role and importance of the design phase in the success of the entire venture—the introduction and effective utilization of periodic employee assessment systems in economic practice. The authors have attempted to formulate the prime guidelines in implementing this phase as well as to make evaluating entities aware of the types of threats they should look out for and how they can be presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubasiewicz H. (2005), Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  2. Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu