BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr
Tytuł
Ecological Farm Development in Poland
Rozwój gospodarstw ekologicznych w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 1, s. 15-24, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna, Polityka ekologiczna państwa
Ecological agriculture, Organic food, State ecological policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce ekologiczne rolnictwo rozwija się dynamicznie. Zwiększa ono dochody rolników, zachowując środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. Rolnictwo ekologiczne opiera się na naturalnych metodach uprawy ziemi, które utrzymują jej żyzność i chronią zwierzęta. Największą korzyścią ze stosowania rolnictwa ekologicznego jest ochrona bioróżnorodności. Liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się blisko dziesięciokrotnie w 2005 roku w porównaniu do 1999. Średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego wynosiła 23 hektary i jest dużo większa w porównaniu do gospodarstwa tradycyjnego. Powierzchnia pod uprawami ekologicznymi uległa również zwiększeniu w 2005 roku. Zebrane informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziły rozwój rolnictwa ekologicznego i wzrost liczby przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem produktów ekologicznych zarówno po, jak i przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

Ecological farming is developing rapidly in Poland. It enhances farm incomes while preserving the natural environment and cultural heritage. Ecological farming is based on natural methods of land cultivation which preserve the fertility of land and protect animals. The most important advantage of ecological farming is the preservation of biodiversity. The number of ecological farms increased in 2005 to almost ten times their 1999 figures. The average ecological farm area has 23 hectares and is much larger in comparison to traditional farms. The total average agricultural land under ecological production in 2005 also increased. The collected data from the Ministry of Agriculture and Rural Development has confirmed the increasing use of ecological agriculture and the number of processing factories using ecological products both before and after Polish integration with the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrusa J. F., Guidry J., 1999: Ecotourism and Sustaineable development of the Maya Rain Forest in Central America. http://www. Hotel online.com/trends/panAmerProceedingsMay/99/Ecotourismlvlaya.
 2. Ardanowski J.K., 2004: Bariery w podejmowaniu działalności w rolnictwie ekologicznym. Materiały z seminarium pt. "Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej". (Barriers in taking activities in ecological agriculture. Materials from seminar; Ecological agriculture-new cinditions coming from Polish membership in European Union)", p. 5-7 [In Polish], http://www.ijhar-s.gov.pl/ download/040906_134946_83_rolnictwo%20eko-materialy%20z%20konferencji.pdf.
 3. Babalski M., 2004: Warunki prowadzenia gospodarstwa ekologicznego z perspektywy producenta. Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. (Conditions of running ecological farm from producer's perspective. Ecological agriculture - New conditions coming from Polish membership In European Union), p. 37-41 [In Polish], http://www.ijhars.gov.pl/download/040906_134946_83_ rolnictwo%20eko-materialy%20z%20konferencji.pdf.
 4. Brodziński Z., 2006: Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce. (Spatial differentiation and dynamics of ecological farms development in Poland). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118, Tom 1, p. 122-128 [In Polish].
 5. Dobrzyńska N., 2004: Wsparcie finansowe dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne. Materiały z seminarium pt. "Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej". (Financial suport for farmers running ecological farms. Materials from seminar "Ecological agriculture - New conditions coming from Polish membership in European Union"), p. 19-26 [In Polish]. http://www.ijhars. gov.pl/download/040906_134946_83_rolnictwo%20ekomaterialy%20z%20konferencji. pdf.
 6. Gaziński B., 1993: Kulturowy wymiar rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. (Cultural dimension of ecological agriculture. Ecological agriculture from theory to practice) (In Polish) Stowarzyszenie EKOLAND Stiftung LEBEN&UMWELT. Warszawa, p. 78-82.
 7. Golinowska M., Janowska-Biernat J., 2006: Rozwój rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku. (Development of ecological farminh in Dolny Śląsk). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, p. 244-250 [In Polish].
 8. Górny M., 1993: Ekorozwój i rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. (Ecodevelopment and ecological agriculture. Ecological agriculture from theory to practice) (In Polish) Stowarzyszenie EKOLAND Stiftung LEBEN&UMWELT. Warszawa p. 83-87.
 9. Hasek G., 1994: Tourism's Green Machine. Hotel & Motel Management. Oct. 3, p. 25-26.
 10. Jaźwińska A., 2000: Perspektywy rozwoju agroturystyki w dolinie Bugu. (w:) Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie. (Perspectives of agrotourism development in Bug volley. Problems of rural tourism development in Wileńszczyzna) Warszawa-Biała Waka, p. 183-193 [In Polish].
 11. Rzepecka M., 2004: Stan i tendencje rozwojowe rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Materiały z seminarium pt. "Rolnictwo ekologiczne - nowe warunki działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej". (State and development tendencies of ecological agriculture In Poland and other European Union members. Materials from seminar "Ecological agriculture - New conditions coming from Polish membership In European Union"), p. 42-51 [In Polish]. http://www.ijhars.gov.pl/download/040906_l 34946_83_rolnictwo%20ekomaterialy% 20z%20konferencji.pdf.
 12. Sołtysiak U., 1993: Eko-rolnictwo- szansą na polską specjalność. Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki.(Eko-agriculture-a Chance for Polish specialty. Ecological agriculture fro theory to practice) Stowarzyszenie EKOLAND Stiftung LEBEN&UMWELT. Warszawa, p. 111-117 [In Polish].
 13. Wight P., 1993: Ecotourism: Ethics of Eco sell? Journal of Travel research, Winter, p. 3-3.
 14. Zaręba D., 2000: Ekoturystyka. PWN, Warszawa, p. 183.
 15. Žibéniene G., 2000: Ekoturystyka na terenach chronionych Litwy (w:) Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie. (Eco-tourism in preserved areas of Lithuenia. Problems of tourism development in Wileńszczyzna). Warszawa-Biała Waka, p. 9-15 [In Polish].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu