BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina, Sawicka Janina
Tytuł
Unemployment of Rural Inhabitants as a Disadvantageous Factor of Local and Regional Development
Bezrobocie na obszarach wiejskich jako przeszkoda rozwoju lokalnego i regionalnego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 1, s. 59-65, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Rynek pracy, Bezrobocie
Rural population, Labour market, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów bezrobocia wśród ludności wiejskiej. Materiałem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne stanowiące część projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zrealizowanego w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW. Wnioski z badania obejmują kwestie wspólne dla wszystkich badanych regionów, ale wskazują również na czynniki różnicujące.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present some selected issues of rural inhabitants' unemployment on the base of own research with the reference to general situation on labour market in Poland. Empirical data analyzed in the paper comes from the research project entitled "Analysis and assessment of rural women situation on labour market" co-financed by the European Social Fund within Sectoral Operational Programme Human Resources Development realized in Department of Marketing and Agrarian Policy in Warsaw University of Life Sciences in the years 2006-2007. Findings from the research include some patterns which did not depend on the characteristic of rural region but there are also some factors which reveal regional diversification (internal and external factors).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Central Statistical Office, Labour Force Survey in Poland III quarter 2006.
  2. National Strategie Reference Framework 2007-2013, Ministry of Regional Development, Warsaw, May 2007.
  3. Study on Employment in Rural Areas. Final Deliverable. (SERA Report), May 2006, European Commission, Directorate General for Agriculture.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu