BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Waldemar
Tytuł
Próba krytyki syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej firmy na przykładzie modelu stosowanego przez jeden z polskich banków
A Critique of the Synthetic Method of Evaluating a Company`s Financial Situation Based on a Model Used by One Polish Bank
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 618, s. 73-83, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Zdolność kredytowa, Model oceny finansów przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Financial analysis of enterprise, Credit capacity, Enterprises financial evaluations models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy metody syntetyczne zbudowane i rozwijane w wieloletnich badaniach są miarodajne, oraz czy rzetelnie pokazują sytuację finansową badanych przedsiębiorstw. Pierwsza część pracy zwiera omówienie badanej metody, dalsza stanowi próbę ogólnej krytyki oraz ukazania słabości i niedociągnięć omawianego modelu.

In the age of the market economy, financial analysis has become a widely applied tool for assessing commercial risk, and is used by financial institutions such as banks, investment funds, leasing companies, etc.In order to expedite the process of review, evaluation and approval, financial institutions have been forced to construct models that combine all areas of financial analysis into one algorithm used to evaluate the financial position of a commercial enterprise. It has become essential to generate a synthetic result, thanks to which it is possible to assign a given firm to a credit risk category. The purpose of this paper is to ask whether synthetic methods developed over years of research and experience are reliable and accurately portray the financial situation of reviewed firms. To this end, the author analyses a method applied by one Polish bank to evaluate the financial standing of potential applicants for corporate credit. The intention of the author was to review certain relationships exhibited in the synthetic method in order to demonstrate its limited utility in many economic situations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 3. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wroclaw 1996.
 4. Czekaj J., Drester Z., Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1997.
 5. Katner W., Kasterski R., Kodeks Handlowy, Wydawnictwo Park, Kraków 1996.
 6. Kitowski J., Analiza finansowa firm, Wydawnictwo Filii UMCS, Rzeszów 1993.
 7. Olszewski D., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, OLYMPUS, Warszawa 1994.
 8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1997.
 9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 10. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 1994 r. nr 121, póz. 591.
 11. Waśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu