BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrusińska Ewa
Tytuł
Alokacja władztwa korporacyjnego w spółkach kapitałowych
Allocation of Corporate Governance in Associacions of Capital
Źródło
Problemy Zarządzania, 2003, vol. 1, nr 1 (1), s. 34-47, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Corporate Governance
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Rada nadzorcza spółki, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ład korporacyjny
Capital company, Supervisory board of the company, Enterprise management, Corporate governance
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera identyfikację elementów konstrukcji ekonomiczno-prawnej spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) z punktu widzenia ich wewnętrznej organizacji i funkcjonowania. Identyfikacja ma na celu ułatwienie dokonania wyboru typu spółki w praktyce, co w konsekwencji rzutuje na sposób zarządzania przez właścicieli.

The article consists of elements' identification on legal and economic construction of associations of capital (limited liability company and join-stock company) concerning their internal organization and functioning. The task of identification is to help choosing the most proper kind of a company so that can influence the way of managing it by the owners. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, H. I. 1985. Zarządzanie strategiczne. Warszawa.
 2. Askanas, W. 1995. Zarządzanie i strategia. Warszawa.
 3. Berle, A.A. i G. G. Means. 1932. The Modern Corporation and Private Property. New York.
 4. Bolesta-Kukułka, K. 2000. Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo WZUW.
 5. Bolesta-Kukułka, K. 1998. Świat organizacji. w: Koźmiński, A.K. i W. Piotrowski (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 6. Borkowska, B. i B. Klimczak 2000. Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. w: Rudolf, St. (red.). Efektywność nadzoru, właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 7. Charkham, J. 1995. Procedury i normy zachowania rady spółki akcyjnej. w: Hessel, M. (red.). W poszukiwaniu skutecznej rady nadzorczej. Kraków
 8. Czerniawski, R. 2001. Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz. Warszawa.
 9. Davis, E. W. i J. Pointon. 1997. Finanse i firma. Warszawa.
 10. Domańska, E. 1981. Kapitalizm menedżerski. Warszawa.
 11. Domański, G. 2001. Wystąpienie na konferencji Corporate Governance -rady nadzorcze i ich rola w kreowaniu ładu korporacyjnego.
 12. Drucker P. 1994. Menedżer skuteczny. Warszawa.
 13. Eisenhardt, K. 1989. Agency Theory. Academy of Management Review nr 1. s. 57-74.
 14. Farna, E.F. i M. C. Jensen. 1985. Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics nr 26.
 15. Fayol, H. 1947. Administracja przemysłowa i ogólna. Poznań.
 16. Groblewska-Bogusz. 2000. Systetm nadzoru Właścicielskiego a teoria kontraktów. w: Rudolf, St. (red.) Efektywność nadzoru właścicielskiego w Spólkach kapitałowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 17. Jensen, M. C. i W. Murphy. 1990. Performance pay and Top - Management incentives. Journal of Political Economy. nr. kwiecień.
 18. Jensen M. C. i W. H. Meckling. 1976. Theory of the Finn. Journal of Financial Economics nr 3. s. 305-360.
 19. Koźmiński, A.K. 2002. Neutronowy Jack i buty. Rzeczpospolita 13-14 kwietnia.
 20. Koźmiński, A.K. i W. Piotrowski (red.). 1998. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 21. Krężel, A. 2000. Relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą spółki prawa handlowego. Doświadczenia praktyczne. Wystąpienie na konferencji corporate governance, Serock.
 22. Krzyżanowski, L. 1985. Podstawy nauki zarządzania. Warszawa.
 23. Lorsch. J. i J. S. Sailer. 1995. w: W poszukiwaniu skutecznej rady nadzorczej.
 24. Hessel M. (red.) Kraków. Lutter. M. i W. Zolner. 1998. Kolner Kommentar zum Aktien -Gesetz. Kolonia.
 25. Michaldo, W. 2001. Prawo do informacji akcjonariusza w spółce akcyjnej. PPW nr 6.
 26. Obłój, K. 1999. Strategia organizacji. Warszawa.
 27. Obłój, K. 2001. Kodeks spółek handlowych po roku działania. Corporate Governanace po polsku czyli zarząd kontra rada nadzorcza. Wystąpienie na konferencji Corporate Governance. Wrzesień Serock.
 28. Ostaszewski, J. i J. Wojnowicz. 1999. Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania finansami w spółce akcyjnej. Białystok.
 29. Patulski, A. 1995. Zasady wynagradzania kadry menedżerskiej. Gdańsk: ODDK.
 30. Porter, M.E. 1992. Strategia konkurencji. Warszawa: PWE.
 31. Rutkowski, A. 2000. Zarządzanie finansami. Warszawa.
 32. Sołtysiński, St, Szajkowski A., Szumański A. i J. Szwaja. 2001. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Warszawa.
 33. Urbanek, P. 2000. Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek. w: Rudolf, St.(red). Efektywność nadzoru, Właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 34. Wiśniewski, A.W. 1993. Prawo o spółkach. Tom III. Spółka akcyjna. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu