BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drejerska Nina
Tytuł
Status mieszkańców obszarów wiejskich na rynku pracy
Rural Inhabitants' Status on Labour Market
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Dwuzawodowość, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Rynek pracy
Rural population, Double occupation, Double occupation of farmers, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja części wyników badań, uzyskanych w ramach projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmujących zagadnienia związane ze statusem mieszkańców wsi na rynku pracy, ich wykształceniem oraz zaangażowaniem w prace w gospodarstwie indywidualnym. Istotne znaczenie odgrywa w tym zakresie zjawisko dwuzawodowości, czyli łączenia pracy zawodowej poza gospodarstwem lub nawet prowadzenia własnej firmy z aktywnością w gospodarstwie rolnym. Zaprezentowano również strukturę statusów mieszkańców obszarów wiejskich w podziale regionalnym oraz z uwzględnieniem pochodzenia z powiatów o lepszej lub gorszej sytuacji w zakresie stopy bezrobocia oraz wartości PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present part of results of researches gained within the research project entitled "Analysis and assessment of rural women situation on labour market" co-financed by the European Social Fund concerning issues connected with rural inhabitants' status on labour market, their education level as well as involvement in agricultural works. The part time farming (joining work on farms with non-agricultural activities) plays an important role in this subject. Structure of rural inhabitants' status according to regional and type's of poviats (from the perspective of unemployment rate and GDP per capita) was also presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. 1995-2007: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, [http:// www.stat.gov.pl/definicje/]. Polska wieś i rolnictwo 2007.
  2. Raport z badań. Pentor, Warszawa, październik 2007.
  3. Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information - Report 2006, European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development [http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rardev2006/RD_Report 2006.pdf].
  4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dziennik Ustaw 2004 Nr 99, poz. 1001.
  5. Zatrudnienie na obszarach wiejskich: wypełnianie luki w zatrudnieniu. 2006: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, dnia 21.12.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu