BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sankowska Anna
Tytuł
Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 7-8, s. 30-34, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Zaufanie organizacyjne, Współpraca przedsiębiorstw
Management theories, Organizational trust, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje wyniki badań empirycznych dotyczących stanu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach ich współpracy. Zaprezentowano w nim poziom zaufania w podziale na trzy empirycznie wyodrębnione wymiary: zaufanie kompetencyjne, dobra wola oraz konsekwencja. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ADLER P.S., Market, Hierarchy and Trust: The Know- ledge Economy and the Future of Capitalism, "Organization Science", 2001, 12(2).
 2. BARNEY J., HANSEN M., Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" (1995), 15.
 3. BENNIS W., GOLEMAN D., 0'TOOLE J., Przejrzystość w biznesie. Szczerość. Zaufanie. Jasne zasady. MT Biznes, Warszawa 2009.
 4. BLOMQVIST K.. STAHLE R, Trust in Technology Partner-ships, in: M.-L. HUOTARI, I. IIVONEN (ed.), Trust in Knowledge Management and Systems in Organizations, 2004.
 5. BRATNICKI M., STRUŻYNA J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 6. COVEY S.R., MERRILL R.R., The Speed of Trust: The one Thing that Changes Everything. Free Press, New York 2006.
 7. DYER J.H., CHU W.C., The Determinants of Trust in Supplier Automaker Relationships in the U.S., Japan, Korea, Journal of International Business Studies, 2000, 31(2).
 8. GAMBETTA D., Can We Trust Trust?, in: D. GAMBETTA (red.), Trust: Making and Breaking Cooperative Relationships, Oxford, Basil Blackwell, UK 1988.
 9. GASIK M., SANKOWSKA A., Pomiar zaufania organizacyjnego, "Przegląd Organizacji", 6/2006.
 10. GOBILLOT E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 11. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I. K." SANKOWSKA A., Trust Management - The New Way in The Information Society. "Economics and Organization of Enterprise". 2008, 2(2).
 12. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 13. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Kluczowe czynniki sukcesu organizacji wirtualnej. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 6(1), 2008.
 14. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Trust Management in Virtual Work Environments: A Human Factors Perspective. CRC Press Taylor, Francis Group, New York 2008b.
 15. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Zarządzanie zaufaniem jako nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji", 11/2008.
 16. GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ. M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 17. GRUDZEWSKI W.M., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., Trust Management in Virtual Organisations of Small and Medium - Sized Enterprises, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1/2006.
 18. HARDIN R., Zaufanie. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 19. HERMAN A., Kilka refleksji na temat zaufania. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1/2009.
 20. KOUZES J.M., POSNER B.Z., Wiarygodność. Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 2006.
 21. KRAWIEC F, Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy. Difin, Warszawa 2009.
 22. LEWICKI R.J., BUNKER B.B., Developing and Maintaining Trust in Work Relationships, in: R.M. Kramer, T.R. Tyler (ed.), Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research (114-139). Sage Publications, London 1996.
 23. MAYER R.C., DAVIS J.H., SCHOORMAN F.D., An Integrative Model of Organizational Trust, "Academy of Management Journal", 20(3)/l995.
 24. NOOTEBOOM B., Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Edaward Elegar, Northampton 1996.
 25. NORMAN PM., Practicing Knowledge in Strategic Alliances. "Journal of High Technology Management Research", 13(2), 2002.
 26. PAVLOU P.A., Institution-based Trust in Interorganizational Exchange Relationships: the Role of Online B2B Market-places on Trust Formation, "Journal of Strategic Information Systems" 11(3/4), 2002.
 27. PUTNAM R., Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton University Press, Princeton 1993.
 28. REINA D.S., REINA M.L., Trust and Betrayal in the Workplace: Building Effective Relationship in Your Organization. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2006.
 29. RICCI K. Management by Trust. Citation Books, Canada 2006.
 30. SAKO M., Prices, Quality and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan. Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 31. SAKO M., Does Trust Improve Business Performance? in: R.M. Kramer (ed.), Organizational Trust, Oxford University Press, Oxford 2006.
 32. SAKO M., HELPER S., Determinants of Trust in Supplier Relations: Evidence from the Automotive Industry in Japan and the United States. "Journal of Economic Behavior and Organizations" 34(3), 1998.
 33. SOPIŃSKA A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, w: P Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 34. SZTOMPKA P, Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 35. USLANER E.M., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu