BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zmarzłowski Krzysztof, Jałowiecki Piotr
Tytuł
Ocena zróżnicowania stanu szkolnictwa wyższego w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2006
Evaluation of Differentiation in High School Education System in Poland in 1999-2006
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 2, s. 13-22, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Analiza statystyczna, Metoda unitaryzacji zerowej
Higher education, Statistical analysis, Zero unitarization method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szkolnictwo wyższe w Polsce począwszy od 1990 r. przechodzi znaczące zmiany związane z przemianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z akcesją do Unii Europejskiej. W pracy dokonano oceny stanu szkolnictwa wyższego we wszystkich województwach w latach 1999-2006 przez obliczenie wartości syntetycznego współczynnika określającego ten stan. W zależności od wartości tego współczynnika wszystkie województwa podzielono na cztery kategorie. Ponadto przeanalizowano dynamikę przyrostu wartości współczynnika syntetycznego dla wszystkich województw w omawianym okresie.(abstrakt oryginalny)

Higher school education in Poland has changed significantly for 1990 in connection with transformations of political, social, economical system and accessing to European Union process. In this paper a differentiation of higher school education in all polish voivodeships were assessed in 1999-2006. Also there was defined a synthetic coefficient of higher school education condition and its values were calculated for all voivodeships. Due to this coefficient values, all voivodeships were classified into four categories. Further values of selected measures of synthetic coefficient changes were calculated and analysed for all voivodeships in all discussed period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski T., Borowicz F., Mika E., 2006. Badania z uwzględnieniem wniosków prognostycznych, dotyczących sytuacji szkolnictwa wyższego regionu dolnośląskiego z perspektywy potrzeb, a także oferty regionu w zakresie szkolnictwa wyższego. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocław.
 2. Brooks A., Shoecraft A., Franklin A., 2006. Education by Nation: A Multivariate Statistical Analysis. SUMSRI Journal.
 3. Dutkowski M., Hildebrandt A., Piekarec T., Tarkowski M., 2001. Szkolnictwo wyższe w Polsce, uwarunkowania, ocena, rekomendacje - raport wstępny. Zeszyt 28/2001, IBnGR, Gdańsk.
 4. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Dziennik Ustaw z 1990 r. Nr 65, poz. 361. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
 6. Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 96, poz. 590. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.
 7. Deklaracja bolońska, 1998. Szkolnictwo wyższe w Europie. MNiSW, http://www.nauka.gov.pl.
 8. Kendall M., 1980. Multivariate Analysis. Charles Griffin Ltd., London, UK.
 9. Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Lawley D.N., Maxwell A.E., 1971. Factor Analysis as a Statistical Method, 2nd edition, Butter-worths, London, UK.
 11. Morrison D.F., 1990. Multivariate Statistical Methods. McGraw-Hill, New York, USA.
 12. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 13. Nowakowska-Siuta, 2007. Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej. Instytut Badań Edukacyjnych MEN, Warszawa.
 14. Rutkowski J., 1982. Teoria i praktyka badań empirycznych. Wiadomości Statystyczne, 6.
 15. Pociecha J., 1996. Metody statystyczne w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa.
 16. Sobczyk M., 1983. Analiza porównawcza produkcji rolniczej w województwie lubelskim.Wiadomości Statystyczne, 12.
 17. Strahl D., 1981. Struktura typologiczna województw Polski ze względu na stan oświaty i kultury.Wiadomości Statystyczne, 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu